Χρησιμοποιήστε τη σελίδα Κρυφά τμήματα, για να ορίσετε τη λίστα τμημάτων URL για την οποία η λειτουργική μονάδα φιλτραρίσματος αιτήσεων θα απαγορεύει την πρόσβαση και θα εξαιρεί από τις εμφανίσεις καταλόγου. Ένα τμήμα URL αποτελεί το μέρος μιας διαδρομής URL που βρίσκεται μεταξύ των σημαδιών καθέτου (/).

Λίστα στοιχείων του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Οι παρακάτω πίνακες περιγράφουν τα στοιχεία του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη που είναι διαθέσιμα στη σελίδα της δυνατότητας και στο παράθυρο Ενέργειες.

Στοιχεία της σελίδας δυνατοτήτων

Όνομα στοιχείου Περιγραφή

Τμήμα

Εμφανίζει το τμήμα URL, για το οποίο η υπηρεσία φιλτραρίσματος αιτήσεων θα αρνείται την πρόσβαση και το οποίο δεν θα περιλαμβάνεται στις εμφανίσεις καταλόγου.

Στοιχεία του παραθύρου ενεργειών

Όνομα στοιχείου Περιγραφή

Προσθήκη κρυφού τμήματος

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Προσθήκη κρυφού τμήματος το οποίο σας επιτρέπει να προσθέσετε ένα κρυφό τμήμα στη λίστα κρυφών τμημάτων.

Για κοινά στοιχεία, ανατρέξτε στη σελίδα Σελίδα "Φιλτράρισμα αιτήσεων".

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων