Χρησιμοποιήστε το παράθυρο διαλόγου Νέα διαθέσιμη δυνατότητα για να κάνετε λήψη και να εγκαταστήσετε τον κώδικα προκειμένου να υποστηρίξετε οποιεσδήποτε νέες δυνατότητες για τη IIS Manager που είναι διαθέσιμες στο διακομιστή στον οποίο συνδέεστε. Αφού εγκαταστήσετε μια δυνατότητα, μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε στη IIS Manager σε επακόλουθες συνδέσεις στον ίδιο διακομιστή ή σε οποιουσδήποτε άλλους διακομιστές με την ίδια δυνατότητα εκτός εάν ο διαχειριστής του διακομιστή καταργήσει την ανάθεση για τη δυνατότητα αργότερα.

Λίστα στοιχείων του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Όνομα στοιχείου Περιγραφή

Συγκρότηση

Εμφανίζει το όνομα κάθε αρχείου .dll που είναι διαθέσιμο για λήψη και εγκατάσταση στον υπολογιστή σας. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου που υπάρχει δίπλα σε κάθε συγκρότηση που θέλετε να λάβετε και να εγκαταστήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Σημείωση

Όταν δεν είναι δυνατό να επιβεβαιωθεί ότι ο εκδότης του κώδικα διαθέτει μια έγκυρη ψηφιακή υπογραφή, θα λάβετε μια προειδοποίηση ασφαλείας πριν τη λήψη του κώδικα στον υπολογιστή σας. Κάντε κλικ στο κουμπί Εκτέλεση εάν εμπιστεύεστε τον εκδότη και θέλετε να συνεχίσετε με τη λήψη ή κάντε κλικ στο κουμπί Να μην εκτελεστεί εάν θέλετε να ακυρώσετε τη λήψη.

Δυνατότητες

Εμφανίζει τη δυνατότητα ή τις δυνατότητες που είναι διαθέσιμες με κάθε αρχείο .dll.

Μέγεθος

Εμφανίζει το μέγεθος του αρχείου .dll.

Έκδοση

Εμφανίζει την έκδοση του αρχείου .dll.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων