Χρησιμοποιήστε τη σελίδα Μη επιτρεπόμενες ακολουθίες URL, για να δημιουργήσετε μία λίστα ακολουθιών URL για την οποία η λειτουργική μονάδα φιλτραρίσματος αιτήσεων θα αρνείται την πρόσβαση. Για παράδειγμα, μπορείτε να καθορίσετε ως ακολουθία URL το “admin/config.xml”, το οποίο θα αρνείται αιτήσεις στη σελίδα http://contoso.com/application/admin/config.xml.

Λίστα στοιχείων του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Οι παρακάτω πίνακες περιγράφουν τα στοιχεία του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη που είναι διαθέσιμα στη σελίδα της δυνατότητας και στο παράθυρο Ενέργειες.

Στοιχεία της σελίδας δυνατοτήτων

Όνομα στοιχείου Περιγραφή

Μη επιτρεπόμενη ακολουθία URL

Εμφανίζει την ακολουθία URL για την οποία η λειτουργική μονάδα φιλτραρίσματος αιτήσεων θα αρνείται την πρόσβαση.

Στοιχεία του παραθύρου ενεργειών

Όνομα στοιχείου Περιγραφή

Αποδοχή URL

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Προσθήκη διεύθυνσης URL που θα επιτρέπεται πάντα που σας επιτρέπει να προσθέσετε μία διεύθυνση URL στη λίστα με τις επιτρεπόμενες διευθύνσεις URL.

Μη επιτρεπόμενη ακολουθία

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Προσθήκη μη επιτρεπόμενης ακολουθίας που σας επιτρέπει να προσθέσετε μια ακολουθία στη λίστα των μη επιτρεπόμενων ακολουθιών.

Για κοινά στοιχεία, ανατρέξτε στη σελίδα Σελίδα "Φιλτράρισμα αιτήσεων".

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων