Χρησιμοποιήστε το παράθυρο διαλόγου Ορισμός πιστοποιήσεων για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους μιας συμβολοσειράς σύνδεσης, ώστε να χρησιμοποιεί όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης διακομιστή SQL. Θα πρέπει να ορίσετε αυτές τις πιστοποιήσεις, όταν η βάση δεδομένων του διακομιστή SQL βρίσκεται σε υπολογιστή διαφορετικό από τον υπολογιστή του διακομιστή Web.

Λίστα στοιχείων περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Όνομα χρήστη

Πληκτρολογήστε το όνομα του λογαριασμού που θέλετε να χρησιμοποιούν οι υπηρεσίες IIS για να συνδέονται στη βάση δεδομένων του διακομιστή SQL.

Κωδικός πρόσβασης

Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης που συσχετίζεται με τη βάση δεδομένων του διακομιστή SQL.

Επιβεβαίωση κωδικού πρόσβασης

Πληκτρολογήστε ξανά τον κωδικό πρόσβασης που συσχετίζεται με τη βάση δεδομένων του διακομιστή SQL.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων