Χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα Επεξεργασία συλλογής, για να προσθέσετε, επεξεργαστείτε ή να καταργήσετε ιδιότητες από μία συλλογή. Το πρόγραμμα "Επεξεργασία συλλογής" περιέχει δύο παράθυρα. Το παράθυρο Στοιχεία εμφανίζει όλα τα στοιχεία της συλλογής για το τμήμα που ρυθμίζετε. Στο παράθυρο Ιδιότητες μπορείτε να αλλάξετε τις τιμές των στοιχείων ιδιότητας της συλλογής, κάνοντας κλικ στη γραμμή που επιθυμείτε να αλλάξετε. Στο πλαίσιο κειμένου που εμφανίζεται στο κάτω μέρος του παράθυρου διαλόγου Επεξεργασία συλλογής εμφανίζονται ο τύπος δεδομένων και οι πληροφορίες επικύρωσης, όπως είναι το εύρος τιμής, για την επιλεγμένη ιδιότητα.

Στοιχεία του παραθύρου ενεργειών

Όνομα στοιχείου Περιγραφή

Προσθήκη

Προσθέτει μία νέα γραμμή στο κάτω μέρος της λίστα των στοιχείων. Η νέα γραμμή χρησιμοποιεί το σχήμα των προεπιλεγμένων τιμών.

Απαλοιφή όλων

Καταργεί όλα τα στοιχεία από τη συλλογή. Ένα παράθυρο διαλόγου θα σας ζητήσει επιβεβαίωση για την ενέργεια αυτή.

Κλείδωμα στοιχείου

Κλειδώνει το επιλεγμένο στοιχείο στη συλλογή.

Κατάργηση

Καταργεί το επιλεγμένο στοιχείο από το τμήμα αρχείου ρύθμισης παραμέτρων.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων