Χρησιμοποιήστε τα παράθυρα διαλόγου Προσθήκη αντιστοίχισης δέσμης ενεργειών μπαλαντέρ και Επεξεργασία αντιστοίχισης δέσμης ενεργειών μπαλαντέρ για να προσθέσετε ή να επεξεργαστείτε μια αντιστοίχιση μπαλαντέρ. Η επέκταση ISAPI που ρυθμίζετε για την αντιστοίχιση χειρίζεται κάθε επέκταση ονόματος αρχείου και σταματά κάθε αίτηση πριν την αποστολή της σελίδας που ζητήθηκε στον αντίστοιχο δείκτη χειρισμού.

Αφού κάνετε κλικ στο κουμπί OK για να προσθέσετε ή να αποθηκεύσετε την αντιστοίχιση του δείκτη χειρισμού, το εκτελέσιμο πρέπει να προστεθεί στη λίστα Περιορισμοί ISAPI και CGI για να ενεργοποιηθεί για εκτέλεση.

Λίστα στοιχείων περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Διαδρομή αίτησης

Εμφανίζει έναν αστερίσκο (*).

Σημείωση

Εάν θέλετε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους μιας αντιστοίχισης δέσμης ενεργειών για μια συγκεκριμένη επέκταση ονόματος αρχείου ή όνομα αρχείου με επέκταση, χρησιμοποιήστε την ενέργεια Προσθήκη αντιστοίχισης δέσμης ενεργειών μπαλαντέρ στη σελίδα Αντιστοιχίσεις δείκτη χειρισμού.

Εκτελέσιμο

Πληκτρολογήστε τη διαδρομή της επέκτασης ISAPI στη φυσική διαδρομή του συστήματος αρχείων.

Εντοπίστε το αρχείο .exe ή .dll στη φυσική διαδρομή του συστήματος αρχείων.

Όνομα

Πληκτρολογήστε ένα περιγραφικό όνομα για την αντιστοίχιση δείκτη χειρισμού.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων