Χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα Εντολές της τοποθεσίας FTP, για να ορίσετε τη λίστα εντολών, για τις οποίες η υπηρεσία FTP θα επιτρέπει ή θα αρνείται την πρόσβαση. Η ρύθμιση παραμέτρων συγκεκριμένων εντολών επιτρέπει στους διαχειριστές διακομιστών Web να προσαρμόζουν τη λίστα των εντολών FTP, τις οποίες θα επιτρέπει η υπηρεσία FTP και τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να εντείνετε τα μέτρα ασφαλείας στο διακομιστή σας. Για παράδειγμα, εάν απορρίψετε την πρόσβαση για την εντολή FTP SYST, μπορείτε να εμποδίσετε τα προγράμματα-πελάτες Internet να προσδιορίσουν το λειτουργικό σύστημα του διακομιστή σας.

Σημείωση

Το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία ρυθμίσεων φιλτραρίσματος αιτήσεων FTP σάς επιτρέπει να ορίσετε εάν θα επιτρέπονται εντολές εκτός λίστας τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να καθορίσετε μη αυτόματα ποιες εντολές θα επιτρέπονται.

Προειδοποίηση

Η εσφαλμένη χρήση της δυνατότητας Εντολές FTP μπορεί να εμποδίσει την πρόσβαση στο διακομιστή FTP. Για παράδειγμα, εάν απορρίψετε την πρόσβαση για τις εντολές USER ή PASS, οι χρήστες δεν θα μπορούν να συνδεθούν στο διακομιστή FTP. Επίσης, ενώ θα μπορούσατε να ορίσετε να μην επιτρέπονται οι εντολές εκτός λίστας στο παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία ρυθμίσεων φιλτραρίσματος αιτήσεων FTP και να χρησιμοποιήσετε τη λίστα Εντολές για να καθορίσετε μόνο τις επιτρεπόμενες εντολές FTP, αυτή η ρύθμιση παραμέτρων δεν προτείνεται εξαιτίας της πολυπλοκότητας που αφορά τον καθορισμό της σωστής λίστας εντολών FTP που απαιτούνται για την κανονική λειτουργία FTP.

Λίστα στοιχείων περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Οι παρακάτω πίνακες περιγράφουν τα στοιχεία του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη που είναι διαθέσιμα στη σελίδα της δυνατότητας και στο παράθυρο Ενέργειες.

Στοιχεία της σελίδας δυνατοτήτων

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Εντολή

Εμφανίζει την εντολή FTP, για την οποία η υπηρεσία FTP θα επιτρέπει ή θα απορρίπτει την πρόσβαση.

Επιτρέπεται

Εμφανίζει την κατάσταση της εντολής FTP, η οποία θα είναι είτε TRUE, εάν η εντολή FTP επιτρέπεται, είτε FALSE, εάν η εντολή FTP απορρίπτεται.

Στοιχεία παραθύρου ενεργειών

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Αποδοχή εντολής

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Αποδοχή εντολής για να προσθέσετε μια εντολή FTP στη λίστα των επιτρεπόμενων εντολών FTP.

Απόρριψη εντολής

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Απόρριψη εντολής για να προσθέσετε μια εντολή FTP στην λίστα των μη επιτρεπόμενων εντολών FTP.

Προειδοποίηση

Εάν αυτή η δυνατότητα χρησιμοποιηθεί εσφαλμένα, μπορεί να εμποδίσει την πρόσβαση στο διακομιστή σας. Για παράδειγμα, εάν απορρίψετε την πρόσβαση για τις εντολές USER και PASS, οι χρήστες δεν θα μπορούν να συνδεθούν στο διακομιστή FTP.

Κατάργηση

Καταργεί μια εντολή FTP από τη λίστα.

Επεξεργασία ρυθμίσεων δυνατότητας

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία ρυθμίσεων φιλτραρίσματος αιτήσεων FTP για να ρυθμίσετε τις γενικές ιδιότητες και τα όρια αιτήσεων FTP.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων