Χρησιμοποιήστε τη σελίδα της δυνατότητας Ρυθμίσεις εφαρμογής για να διαχειριστείτε μια λίστα ζευγών κλειδιών/τιμών που είναι αποθηκευμένα στο αρχείο web.config της εφαρμογής. Η πρόσβαση στις ρυθμίσεις εφαρμογής είναι δυνατή από οπουδήποτε εντός της εφαρμογής.

Ταξινομήστε τη λίστα κάνοντας κλικ σε μία από τις κεφαλίδες στηλών της σελίδας της δυνατότητας ή επιλέξτε μια τιμή από την αναπτυσσόμενη λίστα Ομαδοποίηση κατά για να ομαδοποιήσετε παρόμοιους όρους.

Λίστα στοιχείων του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Οι παρακάτω πίνακες περιγράφουν τα στοιχεία του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη που είναι διαθέσιμα στη σελίδα της δυνατότητας και στο παράθυρο Ενέργειες.

Στοιχεία της σελίδας δυνατοτήτων

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Όνομα

Εμφανίζει το όνομα της μεταβλητής της ρύθμισης εφαρμογής.

Τιμή

Εμφανίζει την τιμή που έχει αντιστοιχιστεί στη μεταβλητή της ρύθμισης εφαρμογής.

Τύπος καταχώρησης

Δηλώνει εάν το στοιχείο είναι τοπικό ή μεταβιβάστηκε. Η ανάγνωση των τοπικών στοιχείων γίνεται από το τρέχον αρχείο ρύθμισης παραμέτρων ενώ των στοιχείων μεταβίβασης από ένα γονικό αρχείο ρύθμισης παραμέτρων.

Στοιχεία του παραθύρου ενεργειών

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Προσθήκη

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Προσθήκη ρύθμισης εφαρμογής στο οποίο μπορείτε να προσθέσετε μια μεταβλητή και μια τιμή για τη ρύθμιση της εφαρμογής.

Επεξεργασία

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία ρύθμισης εφαρμογής στο οποίο μπορείτε να επεξεργαστείτε την επιλεγμένη ρύθμιση της εφαρμογής.

Κατάργηση

Καταργεί το επιλεγμένο στοιχείο από τη λίστα στη σελίδα της δυνατότητας.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων