Χρησιμοποιήστε τη σελίδα της δυνατότητας Κεφαλίδες απόκρισης HTTP για να διαχειριστείτε μια λίστα με ζεύγη ονομάτων και τιμών που περιέχουν πληροφορίες σχετικά με μια σελίδα που ζητήθηκε και να ρυθμίσετε τις παραμέτρους κοινών κεφαλίδων HTTP.

Ταξινομήστε τη λίστα κάνοντας κλικ σε μία από τις κεφαλίδες στηλών της σελίδας της δυνατότητας ή επιλέξτε μια τιμή από την αναπτυσσόμενη λίστα Ομαδοποίηση κατά για να ομαδοποιήσετε παρόμοιους όρους.

Λίστα στοιχείων του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Οι παρακάτω πίνακες περιγράφουν τα στοιχεία του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη που είναι διαθέσιμα στη σελίδα της δυνατότητας και στο παράθυρο Ενέργειες.

Στοιχεία της σελίδας δυνατοτήτων

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Όνομα

Εμφανίζει το τμήμα του ονόματος ενός ζεύγους ονόματος-τιμής της κεφαλίδας απόκρισης HTTP.

Τιμή

Εμφανίζει το τμήμα της τιμής ενός ζεύγους ονόματος-τιμής της κεφαλίδας απόκρισης HTTP.

Τύπος καταχώρησης

Δηλώνει εάν το στοιχείο είναι τοπικό ή μεταβιβάστηκε. Η ανάγνωση των τοπικών στοιχείων γίνεται από το τρέχον αρχείο ρύθμισης παραμέτρων ενώ των στοιχείων μεταβίβασης από ένα γονικό αρχείο ρύθμισης παραμέτρων.

Στοιχεία του παραθύρου ενεργειών

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Προσθήκη

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Προσθήκη προσαρμοσμένης κεφαλίδας απόκρισης HTTP στο οποίο μπορείτε να προσθέσετε μια κεφαλίδα.

Ορισμός κοινών κεφαλίδων

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Ορισμός κοινών κεφαλίδων απόκρισης HTTP στο οποίο μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους των κεφαλίδων που επιτρέπουν τις ενεργές διευθύνσεις HTTP και τις κεφαλίδες λήξης περιεχομένου Web.

Επεξεργασία

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία προσαρμοσμένης κεφαλίδας απόκρισης HTTP στο οποίο μπορείτε να επεξεργαστείτε μια κεφαλίδα. Αυτή η ενέργεια είναι διαθέσιμη μόνο όταν έχει επιλεγεί ένα στοιχείο από τη λίστα στη σελίδα της δυνατότητας.

Κατάργηση

Καταργεί το επιλεγμένο στοιχείο από τη λίστα στη σελίδα της δυνατότητας.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων