Χρησιμοποιήστε τη σελίδα της δυνατότητας Χρήστες .NET για να διαχειριστείτε μια λίστα ταυτοτήτων χρηστών για μια εφαρμογή.

Ταξινομήστε τη λίστα κάνοντας κλικ σε μία από τις κεφαλίδες στηλών της σελίδας της δυνατότητας ή επιλέξτε μια τιμή από την αναπτυσσόμενη λίστα Ομαδοποίηση κατά για να ομαδοποιήσετε παρόμοιους όρους.

Λίστα στοιχείων του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Οι παρακάτω πίνακες περιγράφουν τα στοιχεία του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη που είναι διαθέσιμα στη σελίδα της δυνατότητας και στο παράθυρο Ενέργειες.

Στοιχεία της σελίδας δυνατοτήτων

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Όνομα

Εμφανίζει τη μοναδική ταυτότητα χρήστη.

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Εμφανίζει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για ένα χρήστη.

Δημιουργήθηκε

Εμφανίζει την ημερομηνία, κατά την οποία δημιουργήθηκε η ταυτότητα του χρήστη.

Τελευταία σύνδεση

Εμφανίζει την ημερομηνία, κατά την οποία ο χρήστης συνδέθηκε τελευταία φορά στην εφαρμογή.

Στοιχεία του παραθύρου ενεργειών

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Προσθήκη

Ανοίγει τον Οδηγό Στοιχεία λογαριασμού χρήστη .NET από τον οποίο μπορείτε να προσθέσετε ένα νέο χρήστη.

Ορισμός προεπιλεγμένης υπηρεσίας παροχής

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία ρυθμίσεων χρηστών .NET για να μπορείτε να ορίσετε την προεπιλεγμένη υπηρεσία παροχής.

Επαναφορά κωδικού πρόσβασης

Επαναφέρει τον κωδικό πρόσβασης του επιλεγμένου χρήστη.

Επεξεργασία

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία χρήστη .NET από το οποίο μπορείτε να επεξεργαστείτε έναν ρόλο χρήστη ή μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αυτή η ενέργεια είναι διαθέσιμη μόνο όταν έχει επιλεγεί ένα στοιχείο από τη λίστα στη σελίδα της δυνατότητας.

Κατάργηση

Καταργεί το επιλεγμένο στοιχείο από τη λίστα στη σελίδα της δυνατότητας.

Υπηρεσίες παροχής

Ανοίγει τη σελίδα της δυνατότητας Υπηρεσίες παροχής.

Ρόλοι

Ανοίγει τη σελίδα της δυνατότητας Ρόλοι .NET.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων