Χρησιμοποιήστε τη σελίδα της δυνατότητας Ανακατεύθυνση HTTP για να ενεργοποιήστε τη δυνατότητα ανακατεύθυνσης και να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του τρόπου ανακατεύθυνσης των εισερχόμενων αιτήσεων σε έναν νέο προορισμό.

Λίστα στοιχείων περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Οι παρακάτω πίνακες περιγράφουν τα στοιχεία του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη που είναι διαθέσιμα στη σελίδα της δυνατότητας και στο παράθυρο Ενέργειες.

Στοιχεία της σελίδας δυνατοτήτων

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Ανακατεύθυνση των αιτήσεων σε αυτόν τον προορισμό

Επιλέξτε αυτό το στοιχείο για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα ανακατεύθυνσης και να καθορίσετε τη διεύθυνση URL στην οποία θα γίνεται ανακατεύθυνση των αιτήσεων. Είναι δυνατό να γίνεται ανακατεύθυνση των αιτήσεων σε μια εικονική διαδρομή, για παράδειγμα, στη διεύθυνση http://www.contoso.com/sales ή σε ένα αρχείο, όπως, στο αρχείο http://www.contoso.com/sales/default.aspx.

Ανακατεύθυνση όλων των αιτήσεων σε ακριβή προορισμό (όχι σε σχετικό προορισμό)

Επιλέξτε αυτό το στοιχείο όταν θέλετε να γίνεται ανακατεύθυνση των υπολογιστών-πελατών στην ακριβή διεύθυνση URL που καθορίζεται στο πλαίσιο Ανακατεύθυνση των αιτήσεων σε αυτόν τον προορισμό.

Όταν αυτό το στοιχείο δεν είναι επιλεγμένο, ο προορισμός είναι σχετικός με την τιμή που καθορίζεται στο πλαίσιο Ανακατεύθυνση των αιτήσεων σε αυτόν τον προορισμό. Για παράδειγμα, εάν ρυθμίσετε τις παραμέτρους του προορισμού ανακατεύθυνσης ώστε να είναι η διεύθυνση http://www.contoso.com/sales και μια εισερχόμενη αίτηση είναι το αρχείο http://www.contoso.com/marketing/default.aspx, οι υπηρεσίες IIS θα ανακατευθύνουν την αίτηση στη διεύθυνση http://www.contoso.com/sales/default.aspx.

Ανακατεύθυνση μόνο των αιτήσεων σε περιεχόμενο σε αυτό τον κατάλογο (όχι σε υποκαταλόγους)

Επιλέξτε αυτό το στοιχείο όταν θέλετε να γίνεται ανακατεύθυνση των υπολογιστών-πελατών σε περιεχόμενο μόνο στον κατάλογο που καθορίζεται στο πλαίσιο Ανακατεύθυνση των αιτήσεων σε αυτόν τον προορισμό.

Όταν αυτό το στοιχείο δεν είναι επιλεγμένο, οι αιτήσεις ανακατευθύνονται στη θέση που ορίζεται στο πλαίσιο Ανακατεύθυνση των αιτήσεων σε αυτόν τον προορισμό και σε οποιουσδήποτε υποκαταλόγους σε αυτήν τη θέση. Για παράδειγμα, εάν ρυθμίσετε τις παραμέτρους του προορισμού ανακατεύθυνσης ώστε να είναι η διεύθυνση http://www.contoso.com/sales, οι αιτήσεις θα εξυπηρετούνται από καταλόγους στην περιοχή /sales όταν δεν είναι επιλεγμένο ούτε το στοιχείο Ανακατεύθυνση όλων των αιτήσεων σε ακριβή προορισμό (όχι σε σχετικό προορισμό).

Κωδικός κατάστασης

Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω στοιχεία για να προσδιορίσετε τον κωδικό κατάστασης ανακατεύθυνσης που αποστέλλεται σε υπολογιστές-πελάτες:

  • Βρέθηκε (302): Ρυθμίζει το πρόγραμμα-πελάτη Web ώστε να εκδίδει μια νέα αίτηση στη θέση. Αυτή είναι η προεπιλεγμένη επιλογή.

  • Μόνιμο (301): Πληροφορεί το πρόγραμμα-πελάτη Web ότι η θέση για τον πόρο που ζητήθηκε έχει αλλάξει οριστικά.

  • Προσωρινό (307): Εμποδίζει ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Web να χάσει δεδομένα όταν εκδίδει μια αίτηση POST HTTP.

Στοιχεία παραθύρου ενεργειών

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Εφαρμογή

Αποθηκεύει τις αλλαγές που έχετε κάνει στη σελίδα της δυνατότητας.

Άκυρο

Ακυρώνει τις αλλαγές που έχετε κάνει στη σελίδα της δυνατότητας.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων