Χρησιμοποιήστε τη σελίδα της δυνατότητας Χρήστες της Διαχείρισης υπηρεσιών IIS για να διαχειριστείτε λογαριασμούς χρηστών που επιτρέπεται να συνδέονται σε τοποθεσίες ή εφαρμογές στο διακομιστή Web. Τα διαπιστευτήρια για τη IIS Manager αφορούν συγκεκριμένα τις υπηρεσίες IIS και δεν αναγνωρίζονται από τα Windows ή από οποιεσδήποτε άλλες εφαρμογές στο διακομιστή.

Ταξινομήστε τη λίστα κάνοντας κλικ σε μία από τις κεφαλίδες στηλών της σελίδας της δυνατότητας ή επιλέξτε μια τιμή από την αναπτυσσόμενη λίστα Ομαδοποίηση κατά για να ομαδοποιήσετε παρόμοιους όρους.

Λίστα στοιχείων του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Οι παρακάτω πίνακες περιγράφουν τα στοιχεία του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη που είναι διαθέσιμα στη σελίδα της δυνατότητας και στο παράθυρο Ενέργειες.

Στοιχεία της σελίδας δυνατοτήτων

Όνομα στοιχείου Περιγραφή

Όνομα

Εμφανίζει το όνομα χρήστη που χρησιμοποιείται για σύνδεση σε τοποθεσίες ή εφαρμογές στο IIS Manager.

Κατάσταση

Δηλώνει εάν ο λογαριασμός χρήστη είναι ενεργοποιημένος ή απενεργοποιημένος. Μόνο οι ενεργοποιημένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν τη IIS Manager για να συνδέονται σε τοποθεσίες και εφαρμογές για τις οποίες διαθέτουν δικαιώματα.

Στοιχεία του παραθύρου ενεργειών

Όνομα στοιχείου Περιγραφή

Προσθήκη χρήστη

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Προσθήκη χρήστη, στο οποίο μπορείτε να προσθέσετε ένα λογαριασμό χρήστη για τη IIS Manager.

Αλλαγή κωδικού πρόσβασης

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Αλλαγή κωδικού πρόσβασης, στο οποίο μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης ενός χρήστη για τη IIS Manager.

Ενεργοποίηση

Ενεργοποιεί τον επιλεγμένο χρήστη. Αυτή η ενέργεια είναι διαθέσιμη μόνο όταν έχει επιλεγεί ένα απενεργοποιημένο στοιχείο από τη λίστα στη σελίδα της δυνατότητας.

Απενεργοποίηση

Απενεργοποιεί τον επιλεγμένο χρήστη. Αυτή η ενέργεια είναι διαθέσιμη μόνο όταν έχει επιλεγεί ένα ενεργοποιημένο στοιχείο από τη λίστα στη σελίδα της δυνατότητας.

Κατάργηση

Καταργεί το επιλεγμένο στοιχείο από τη λίστα. Αυτή η επιλογή καταργεί επίσης τυχόν δικαιώματα που είχαν εκχωρηθεί στον επιλεγμένο χρήστη σε τοποθεσίες και εφαρμογές.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων