Ένας χώρος συγκέντρωσης εφαρμογών είναι μια διεργασία στην οποία μπορείτε να αντιστοιχίσετε εφαρμογές Web. Χρησιμοποιώντας χώρους συγκέντρωσης εφαρμογών για την απομόνωση των εφαρμογών Web, μπορείτε να βελτιώσετε την ασφάλεια των εφαρμογών μειώνοντας τη δυνατότητα πρόσβασης μιας εφαρμογής στους πόρους άλλης εφαρμογής. Αυτός ο διαχωρισμός βοηθάει επίσης ώστε να μην επιτρέπεται οι εφαρμογές Web ενός χώρου συγκέντρωσης εφαρμογών να επηρεάσουν αρνητικά τη διαθεσιμότητα των εφαρμογών Web ενός άλλου χώρου συγκέντρωσης εφαρμογών στον ίδιο διακομιστή Web. Για παράδειγμα, εάν μια εφαρμογή Web αποτύχει ή χρησιμοποιεί πολλούς πόρους στις περισσότερες περιπτώσεις, οι εφαρμογές σε άλλους χώρους συγκέντρωσης εφαρμογών στον ίδιο διακομιστή Web δεν επηρεάζονται.

Σημειώσεις

Η δημιουργία υπερβολικά πολλών χώρων συγκέντρωσης εφαρμογών σε ένα διακομιστή Web μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τις επιδόσεις του διακομιστή Web.

 ΒήμαΑναφορά
Πλαίσιο ελέγχου

Δημιουργήστε ένα χώρο συγκέντρωσης εφαρμογών.

Διαχείριση χώρων συγκέντρωσης εφαρμογών (η σελίδα ενδέχεται να είναι στα Αγγλικά)

Πλαίσιο ελέγχου

Προσθέστε μια εφαρμογή Web σε έναν χώρο συγκέντρωσης εφαρμογών.

Διαχείριση εφαρμογών Web (η σελίδα ενδέχεται να είναι στα Αγγλικά)

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων