Χρησιμοποιήστε το παράθυρο διαλόγου "Επεξεργασία ρυθμίσεων φιλτραρίσματος αιτήσεων FTP" για να ορίσετε τις γενικές ρυθμίσεις φιλτραρίσματος αιτήσεων FTP, τα όρια αιτήσεων και τις επιλογές φιλτραρίσματος εντολών.

Λίστα στοιχείων περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Αποδοχή επεκτάσεων ονομάτων αρχείων εκτός λίστας

Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή, για να επιτρέπονται επεκτάσεις ονομάτων αρχείων εκτός λίστας.

Αποδοχή χαρακτήρων υψηλού bit

Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή, για να επιτρέπονται χαρακτήρες υψηλού bit στις λειτουργίες FTP.

Μέγιστο μήκος περιεχομένου (byte)

Ορίζει το μέγιστο μήκος, σε byte, για το περιεχόμενο FTP.

Σημείωση

Εάν ορίσετε μηδενική τιμή (0) σημαίνει ότι το μήκος είναι απεριόριστο.

Μέγιστο μήκος διεύθυνσης URL (byte)

Ορίζει το μέγιστο μήκος, σε byte, για μια διεύθυνση URL μιας τοποθεσίας FTP.

Μέγιστο μήκος εντολήςς (byte)

Ορίζει το μέγιστο μήκος, σε byte, για μια εντολή FTP.

Αποδοχή εντολών εκτός λίστας

Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή για να επιτρέπονται οι εντολές FTP που δεν υπάρχουν στη λίστα Εντολές FTP.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων