Αυτό το μήνυμα δηλώνει ότι ενδεχομένως να υπάρχει πρόβλημα με το πιστοποιητικό που εκδόθηκε στο διακομιστή στον οποίο συνδέεστε. Το πιστοποιητικό ενδεχομένως να μην είναι αξιόπιστο, ίσως να έχει λήξει ή να έχει ανακληθεί. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να επιλύσετε αυτά τα προβλήματα για να μπορέσετε να συνδεθείτε στο διακομιστή.

Αυτό το μήνυμα είναι δυνατό να εμφανίζεται επίσης εάν συνδέεστε στο διακομιστή χρησιμοποιώντας ένα όνομα το οποίο δεν εμφανίζεται στο πιστοποιητικού του διαχειριστή. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορεί να φαίνεται ότι γίνεται ανακατεύθυνση με κακόβουλη πρόθεση σε ένα διακομιστή διαφορετικό από αυτόν στον οποίο σκοπεύατε να συνδεθείτε. Έχετε την επιλογή να συνδεθείτε, αλλά θα πρέπει πρώτα να προβάλετε το πιστοποιητικό για να αποφασίσετε εάν θα συνδεθείτε στο διακομιστή.

Αυτό το μήνυμα είναι δυνατό επίσης να εμφανίζεται λόγω ενός συνδυασμού σφαλμάτων που αναφέρονται παραπάνω. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, χρησιμοποιήστε τη σύνδεση Προβολή λεπτομερειών για να ερευνήσετε τις λεπτομέρειες του προβλήματος και να καθορίσετε την καλύτερη δυνατή λύση.


Πίνακας περιεχομένων