Χρησιμοποιήστε το παράθυρο διαλόγου Αντιγραφή ανάθεσης για να επιλέξετε τοποθεσίες και εφαρμογές, όπου θέλετε να αντιγράψετε προσαρμοσμένες καταστάσεις ανάθεσης για δυνατότητες στη IIS Manager. Μπορείτε να αντιγράψετε προσαρμοσμένες καταστάσεις ανάθεσης από μια τοποθεσία σε μια άλλη, όταν είστε συνδεδεμένοι σε ένα διακομιστή στη IIS Manager και να αντιγράψετε προσαρμοσμένες καταστάσεις ανάθεσης από μια εφαρμογή σε μια άλλη, όταν είστε συνδεδεμένοι σε μια τοποθεσία στη IIS Manager.

Λίστα στοιχείων του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

όνομα_τοποθεσίας ή όνομα_εφαρμογής

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στις τοποθεσίες ή τις εφαρμογές στις οποίες θέλετε να εφαρμόσετε την προσαρμοσμένη κατάσταση ανάθεσης που έχετε ρυθμίσει στη σελίδα Προσαρμοσμένη ανάθεση τοποθεσίας ή Προσαρμοσμένη ανάθεση εφαρμογής.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων