Χρησιμοποιήστε το παράθυρο διαλόγου Προσθήκη τοποθεσίας Web για να προσθέσετε μια νέα τοποθεσία Web στο διακομιστή Web. Οι τοποθεσίες Web διαθέτουν συνδέσεις οι οποίες αποτελούνται από έναν αριθμό θύρας, μια διεύθυνση IP και ένα προαιρετικό όνομα κεντρικού υπολογιστή.

Λίστα στοιχείων του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Όνομα τοποθεσίας

Πληκτρολογήστε ένα φιλικό όνομα για την τοποθεσία. Το φιλικό όνομα εμφανίζεται στο δέντρο της Διαχείρισης IIS και μπορείτε να το αλλάξετε αργότερα, εάν θέλετε να μετονομάσετε την τοποθεσία.

Σημείωση

Το όνομα της τοποθεσίας πρέπει να είναι ένα μοναδικό όνομα, καθώς δεν μπορείτε να έχετε τοποθεσίες με το ίδιο όνομα σε ένα διακομιστή Web του IIS 7.

Χώρος συγκέντρωσης εφαρμογών

Εμφανίζει τον επιλεγμένο χώρο συγκέντρωσης εφαρμογών για την τοποθεσία. Όταν πληκτρολογείτε ένα όνομα τοποθεσίας Web, θα δημιουργηθεί ένας νέος χώρος συγκέντρωσης εφαρμογών με όνομα ίδιο με αυτό της τοποθεσίας (έως 64 χαρακτήρες). Ο χώρος συγκέντρωσης εφαρμογών θα ρυθμιστεί έτσι, ώστε το .NET Framework έκδοση 2.0 και την ενσωματωμένη λειτουργία διοχέτευσης από προεπιλογή. Μπορείτε να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις για αυτόν τον χώρο συγκέντρωσης εφαρμογών ή να επιλέξετε ένα διαφορετικό χώρο συγκέντρωσης εφαρμογών για την τοποθεσία σας.

Επιλογή

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Επιλογή χώρου συγκέντρωσης εφαρμογών χρήστη από το οποίο μπορείτε να επιλέξετε το χώρο συγκέντρωσης εφαρμογών στον οποίο θα εκτελείται η τοποθεσία.

Φυσική διαδρομή

Πληκτρολογήστε τη φυσική διαδρομή, όπου βρίσκεται αποθηκευμένο το περιεχόμενο της τοποθεσίας. Το περιεχόμενο μπορεί να βρίσκεται στον τοπικό υπολογιστή ή να προέρχεται από έναν απομακρυσμένο κατάλογο ή κοινόχρηστο στοιχείο. Εάν το περιεχόμενο είναι αποθηκευμένο στον τοπικό υπολογιστή, πληκτρολογήστε τη φυσική διαδρομή, για παράδειγμα, C:\Content. Εάν το περιεχόμενο σας είναι αποθηκευμένο σε ένα απομακρυσμένο κοινόχρηστο στοιχείο, πληκτρολογήστε τη διαδρομή UNC (Universal Naming Convention), όπως \\Server\Share.

Προαιρετικά, κάντε κλικ στην επιλογή Σύνδεση ως για να καθορίσετε τα διαπιστευτήρια σύνδεσης στη φυσική διαδρομή. Εάν δεν πληκτρολογήσετε τα διαπιστευτήρια, ο διακομιστής Web θα χρησιμοποιήσει έλεγχο ταυτότητας διέλευσης. Αυτό σημαίνει ότι η πρόσβαση στο περιεχόμενο θα είναι δυνατή με χρήση της ταυτότητας του χρήστη της εφαρμογής και η πρόσβαση στα αρχεία παραμέτρων θα είναι δυνατή με χρήση της ταυτότητας του χώρου συγκέντρωσης εφαρμογών.

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Αναζήτηση φακέλου από το οποίο μπορείτε να επιλέξετε τη φυσική θέση του περιεχομένου της τοποθεσίας σας.

Σύνδεση ως

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Σύνδεση ως από το οποίο μπορείτε να επιλέξετε τον τρόπο σύνδεσης στη διαδρομή που πληκτρολογήσατε στο πλαίσιο Φυσική διαδρομή. Από προεπιλογή, είναι επιλεγμένη η ρύθμιση Χρήστης εφαρμογής (έλεγχος ταυτότητας διέλευσης).

Ρυθμίσεις δοκιμής

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις δοκιμής από το οποίο μπορείτε να προβάλετε μια λίστα αποτελεσμάτων δοκιμής για να εκτιμήσετε εάν οι ρυθμίσεις διαδρομής είναι έγκυρες.

Τύπος

Επιλέξτε HTTP εάν θέλετε η τοποθεσία Web να έχει σύνδεση HTTP ή επιλέξτε HTTPS εάν θέλετε η τοποθεσία Web να έχει σύνδεση SSL (Secure Sockets Layer).

Διεύθυνση IP

Επιλέξτε μια διεύθυνση IP από τη λίστα Διεύθυνση IP ή πληκτρολογήστε μια διεύθυνση IP που θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι χρήστες για να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτήν την τοποθεσία.

Σημείωση

Το σύμβολο του ποσοστό (%) δεν είναι έγκυρος χαρακτήρας για διευθύνσεις IP. Εάν πληκτρολογήσετε μια διεύθυνση IPv6 με αυτό τον χαρακτήρα, η Υπηρεσία ενεργοποίησης διεργασιών των Windows (WAS) δεν θα είναι δυνατό να εκκινούν την τοποθεσία επειδή η σύνδεση δεν είναι έγκυρη. Για παράδειγμα, η τοπική διεύθυνση IPv6 της σύνδεσης τελειώνει με "%8". Εάν αντιγράψετε αυτήν τη διεύθυνση από ένα ερώτημα ipconfig σε ένα παράθυρο εντολών και την επικολλήσετε στο πλαίσιο Διεύθυνση IP στη IIS Manager, φροντίστε να διαγράψετε το τμήμα "%8" της διεύθυνσης IP.

Εάν επιλέξετε Όλες οι μη εκχωρημένες, αυτή η τοποθεσία Web θα αποκρίνεται σε αιτήσεις για όλες τις διευθύνσεις IP στη θύρα και το προαιρετικό όνομα κεντρικού υπολογιστή που προσδιορίζετε για αυτήν την τοποθεσία, εκτός εάν μια άλλη τοποθεσία στο διακομιστή έχει μια σύνδεση στην ίδια θύρα, αλλά με συγκεκριμένη διεύθυνση IP.

Για παράδειγμα, η προεπιλεγμένη σύνδεση τοποθεσίας Web ορίζει τη ρύθμιση Όλες οι μη εκχωρημένες για τη Διεύθυνση IP, την τιμή 80 για τη Θύρα και κανένα όνομα κεντρικού υπολογιστή. Εάν ο διακομιστής έχει μια δεύτερη τοποθεσία με το όνομα Contoso και μια σύνδεση που καθορίζει τον αριθμό 172.30.189.179 για τη διεύθυνση IP στη θύρα 80 και κανένα όνομα κεντρικού υπολογιστή, η τοποθεσία Contoso θα λαμβάνει όλες τις αιτήσεις HTTP στη θύρα 80, στη διεύθυνση IP 172.30.189.179 και η προεπιλεγμένη τοποθεσία Web θα εξακολουθεί να λαμβάνει αιτήσεις HTTP στη θύρα 80, σε οποιαδήποτε διεύθυνση IP διαφορετική από την 172.30.189.179.

Θύρα

Πληκτρολογήστε τη θύρα, στην οποία πρέπει να εκτελεί ακρόαση το HTTP.sys για τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν σε αυτήν την τοποθεσία Web. Εάν επιλέξετε HTTP από την αναπτυσσόμενη λίστα Τύπος, η προεπιλεγμένη θύρα είναι 80. Εάν επιλέξετε HTTPS από την αναπτυσσόμενη λίστα, η προεπιλεγμένη θύρα είναι 443. Εάν καθορίσετε θύρα διαφορετική από τις προεπιλεγμένες, τα προγράμματα-πελάτες πρέπει να προσδιορίσουν τον αριθμό θύρας στις αιτήσεις προς το διακομιστή, διαφορετικά δεν θα συνδεθούν στην τοποθεσία Web.

Όνομα κεντρικού υπολογιστή

Πληκτρολογήστε ένα όνομα κεντρικού υπολογιστή, εάν θέλετε να εκχωρήσετε ένα ή περισσότερα ονόματα κεντρικού υπολογιστή, γνωστά επίσης ως ονόματα τομέα, σε έναν υπολογιστή που χρησιμοποιεί μία διεύθυνση IP. Εάν καθορίσετε ένα όνομα κεντρικού υπολογιστή, τα προγράμματα-πελάτες πρέπει να χρησιμοποιούν το όνομα κεντρικού υπολογιστή αντί της διεύθυνσης IP για την πρόσβαση στην τοποθεσία Web.

Εάν αυτή η τοποθεσία Web είναι διαθέσιμη στο Internet, πληκτρολογήστε το όνομα τομέα της τοποθεσίας Web όπως το χρησιμοποιούν οι χρήστες σε ένα πρόγραμμα περιήγησης, για παράδειγμα, www.contoso.com. Εάν η τοποθεσία Web σας έχει περισσότερα από ένα ονόματα τομέα, για παράδειγμα, www.contoso.com και contoso.com, πρέπει να δημιουργήσετε μια ξεχωριστή σύνδεση για κάθε όνομα κεντρικού υπολογιστή.

Εάν η τοποθεσία Web είναι διαθέσιμη σε ένα intranet, δεν χρειάζεται να καθορίσετε όνομα κεντρικού υπολογιστή, εάν οι χρήστες πρόκειται να πληκτρολογούν το όνομα διακομιστή σε ένα πρόγραμμα περιήγησης, για παράδειγμα, http://όνομα_διακομιστή. Ωστόσο, εάν ο διακομιστής DNS στο περιβάλλον σας έχει ρυθμιστεί για να αποθηκεύει άλλα ονόματα για αυτόν το διακομιστή Web, μπορείτε να δημιουργήσετε μια ξεχωριστή σύνδεση για κάθε όνομα κεντρικού υπολογιστή, ώστε οι χρήστες να μπορούν να χρησιμοποιούν τα άλλα ονόματα που έχουν αποθηκευτεί από το διακομιστή DNS.

Σημείωση

Το όνομα του κεντρικού υπολογιστή που ρυθμίζετε για την τοποθεσία Web σας ενδεχομένως να εμφανίζεται διαφορετικά στα αρχεία καταγραφής επειδή τα αρχεία καταγραφής HTTP.sys φιλοξενούν ονόματα με χρήση της μορφής κωδικοποίησης Punycode.

Πιστοποιητικό SSL

Επιλέξτε το πιστοποιητικό που θέλετε να χρησιμοποιήσει η τοποθεσία Web για το SSL. Η λίστα Πιστοποιητικό SSL εμφανίζεται μόνο όταν επιλέγετε HTTPS από τη λίστα Τύπος.

Σημείωση

Για να προσθέσετε ή να ρυθμίσετε πιστοποιητικά διακομιστή, χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα Πιστοποιητικά διακομιστή στη IIS Manager.

Προβολή

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Πιστοποιητικό από το οποίο μπορείτε να δείτε πληροφορίες σχετικά με το πιστοποιητικό που επιλέξατε στη λίστα Πιστοποιητικό SSL. Το κουμπί Προβολή εμφανίζεται μόνο όταν επιλέγετε HTTPS από τη λίστα Τύπος και όταν επιλέγετε ένα πιστοποιητικό από τη λίστα Πιστοποιητικό SSL.

Άμεση έναρξη τοποθεσίας Web

Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή, για να εκτελείται έναρξη της τοποθεσίας Web αμέσως μετά τη δημιουργία της. Κατά την έναρξη, η τοποθεσία Web εκτελεί ακρόαση για αιτήσεις. Μπορεί να θέλετε να καθυστερήσετε την έναρξη της τοποθεσίας Web εάν πρέπει να κάνετε άλλες αλλαγές ρύθμισης παραμέτρων, όπως αλλαγές στον έλεγχο ταυτότητας ή στην εξουσιοδότηση, μετά τη δημιουργία της τοποθεσίας.

Σημείωση

Εάν προσδιορίσετε μη έγκυρη σύνδεση, η τοποθεσία Web θα δημιουργηθεί, ωστόσο δεν θα είναι δυνατή η έναρξή της έως ότου διορθωθεί η σύνδεση.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων