Χρησιμοποιήστε το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία ρυθμίσεων περιορισμών για IP και τομέα για να ορίσετε τους περιορισμούς πρόσβασης για μη καθορισμένους υπολογιστές-πελάτες ή για την ενεργοποίηση των περιορισμών ονομάτων τομέα για όλους τους κανόνες.

Λίστα στοιχείων περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Όνομα στοιχείου Περιγραφή

Πρόσβαση για μη καθορισμένα προγράμματα-πελάτες

Ορίζει τους περιορισμούς πρόσβασης για μη καθορισμένα προγράμματα-πελάτες. Αυτή η ρύθμιση καθορίζει εάν θα επιτρέπεται ή όχι η πρόσβαση σε πελάτες που δεν καθορίζονται από οποιονδήποτε άλλο κανόνα.

Ενεργοποίηση περιορισμών ονόματος τομέα

Ενεργοποιεί τους κανόνες που περιορίζουν την πρόσβαση βάσει ονόματος τομέα. Αυτός ο κανόνας επηρεάζει σημαντικά τις επιδόσεις του διακομιστή επειδή απαιτεί την εκτέλεση αναζήτησης DNS για κάθε αίτηση.


Πίνακας περιεχομένων