Υπάρχουν δύο τρόποι για να επιτρέψετε την πρόσβαση στο περιεχόμενο της τοποθεσίας Web σας. Εάν η τοποθεσία σας χρησιμοποιεί μια μέθοδο ελέγχου ταυτότητας που αναγνωρίζει τους χρήστες της, μπορείτε να ορίσετε κανόνες ελέγχου ταυτότητας που επιτρέπουν την πρόσβαση σε ορισμένους χρήστες και δεν επιτρέπουν την πρόσβαση σε άλλους. Εάν θέλετε να εξουσιοδοτήσετε την πρόσβαση βάσει ονομάτων τομέα ή βάσει χώρου διεύθυνσης IP, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους κανόνες περιορισμού IP και τομέα για να επιτρέψετε την πρόσβαση σε ορισμένους τομείς και να μην επιτρέψετε την πρόσβαση σε άλλους. Μπορείτε να συνδυάσετε αυτούς τους κανόνες ώστε να ρυθμίσετε το σχήμα ελέγχου ταυτότητας που παρέχει το καλύτερο επίπεδο ασφαλείας για το περιεχόμενό σας.

Σημειώσεις

Οι δυνατότητες "Κανόνες εξουσιοδότησης" και "Περιορισμοί διευθύνσεων IPv4 και τομέων" δεν εγκαθίστανται από προεπιλογή. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε από αυτές τις δυνατότητες, πρέπει πρώτα να τις εγκαταστήσετε.

 ΒήμαΑναφορά
Πλαίσιο ελέγχου

Διαβάστε μια επισκόπηση του τρόπου ρύθμισης μιας στρατηγικής εξουσιοδότησης.

Επισκόπηση των δυνατοτήτων εξουσιοδότησης των υπηρεσιών IIS (η σελίδα ενδέχεται να είναι στα Αγγλικά)

Πλαίσιο ελέγχου

Εγκαταστήστε τις δυνατότητες "Περιορισμοί διευθύνσεων IPv4 και τομέων" και "Κανόνες εξουσιοδότησης" χρησιμοποιώντας τον Οδηγό "Προσθήκη υπηρεσιών ρόλων" από το Server Manager.

Εγκατάσταση του IIS (η σελίδα ενδέχεται να είναι στα Αγγλικά)

Πλαίσιο ελέγχου

Χρησιμοποιήστε το IIS 7 για να ρυθμίσετε τους κανόνες εξουσιοδότησης.

Ρύθμιση των κανόνων εξουσιοδότησης (η σελίδα ενδέχεται να είναι στα Αγγλικά)

Πλαίσιο ελέγχου

Χρησιμοποιήστε τις υπηρεσίες IIS 7 για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους των περιορισμών για διευθύνσεις IPv4 και τους περιορισμούς τομέα.

Ρύθμιση παραμέτρων διευθύνσεων IPv4 και περιορισμών τομέα (η σελίδα ενδέχεται να είναι στα Αγγλικά)

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων