Η ιδιότητα του μέλους της ομάδας Administrators είναι η ελάχιστη που απαιτείται για την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας. Εξετάστε τις λεπτομέρειες στην ενότητα "Επιπλέον ζητήματα" σε αυτό το θέμα.

Για να μετονομάσετε έναν λογαριασμό τοπικού χρήστη
 1. Ανοίξτε τη Διαχείριση Υπολογιστή.

 2. Στη δομή της κονσόλας, κάντε κλικ στην επιλογή Users.

  Πού;

  • Διαχείριση Υπολογιστή\Εργαλεία συστήματος\Τοπικοί λογαριασμοί Users και Groups\Users

 3. Κάντε δεξιό κλικ στο λογαριασμό χρήστη που θέλετε να μετονομάσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Μετονομασία.

 4. Πληκτρολογήστε το νέο όνομα χρήστη και, στη συνέχεια, πέστε το πλήκτρο ENTER.

Επιπλέον ζητήματα

 • Για να εκτελέσετε αυτή τη διαδικασία, θα πρέπει να παράσχετε διαπιστευτήρια για το λογαριασμό διαχειριστή στον τοπικό υπολογιστή (αν σας ζητηθεί) ή πρέπει να είστε μέλος της ομάδας Administrators του τοπικού υπολογιστή.

 • Επειδή ο λογαριασμός χρήστη που έχει μετονομαστεί διατηρεί το αναγνωριστικό ασφαλείας του (SID), διατηρεί επίσης και όλες τις υπόλοιπες ιδιότητές του, για παράδειγμα την περιγραφή, τον κωδικό πρόσβασης, την ιδιότητα μέλους σε ομάδες, το προφίλ χρήστη, τις πληροφορίες του λογαριασμού και όλα τα εκχωρημένα δικαιώματα και προνόμια του χρήστη.

 • Το όνομα χρήστη δεν μπορεί να είναι πανομοιότυπο με οποιοδήποτε άλλο όνομα χρήστη ή ομάδας στον υπολογιστή, όπου πραγματοποιείται η διαχείριση. Το όνομα χρήστη μπορεί να περιέχει έως 20 κεφαλαίους ή πεζούς χαρακτήρες, εκτός από τους ακόλουθους:

  " / \ [ ] : ; | = , + * ? < > @

  Το όνομα χρήστη δεν μπορεί να αποτελείται αποκλειστικά από τελείες (.) ή κενά.

Πρόσθετες αναφορές


Πίνακας περιεχομένων