Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους τοπικούς λογαριασμούς Users και Groups για να δημιουργήσετε και να διαχειριστείτε λογαριασμούς χρηστών και ομάδων, οι οποίοι είναι αποθηκευμένοι τοπικά στον υπολογιστή.


Πίνακας περιεχομένων