Η ιδιότητα μέλους της ομάδας Administrators είναι η ελάχιστη που απαιτείται για την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας. Εξετάστε τις λεπτομέρειες στην ενότητα "Επιπλέον ζητήματα" σε αυτό το θέμα.

Για να εκχωρήσετε μια δέσμη ενεργειών σύνδεσης σε λογαριασμό τοπικού χρήστη
 1. Ανοίξτε τη Διαχείριση Υπολογιστή.

 2. Στη δομή της κονσόλας, κάντε κλικ στην επιλογή Users.

  Πού;

  • Διαχείριση Υπολογιστή\Εργαλεία συστήματος\Τοπικοί λογαριασμοί Users και Groups\Users

 3. Κάντε δεξιό κλικ στον επιθυμητό λογαριασμό χρήστη και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ιδιότητες.

 4. Από την καρτέλα Προφίλ, πληκτρολογήστε στο πεδίο Δέσμη ενεργειών για σύνδεση το όνομα αρχείου και τη σχετική διαδρομή της δέσμης ενεργειών.

Επιπλέον ζητήματα

 • Για να εκτελέσετε αυτή τη διαδικασία, θα πρέπει να παράσχετε διαπιστευτήρια για το λογαριασμό διαχειριστή στον τοπικό υπολογιστή (αν σας ζητηθεί) ή πρέπει να είστε μέλος της ομάδας Administrators του τοπικού υπολογιστή.

 • Οι δέσμες ενεργειών σύνδεσης μπορεί να περιέχουν κακόβουλες εντολές. Συνιστάται να ενημερωθείτε επαρκώς για το περιεχόμενο μιας δέσμης ενεργειών σύνδεσης πριν την εκχωρήσετε σε κάποιο χρήστη.

 • Οι δέσμες ενεργειών σύνδεσης, οι οποίες είναι αποθηκευμένες σε κάποιον τοπικό υπολογιστή, ισχύουν μόνον για τους χρήστες που συνδέονται με τον συγκεκριμένο υπολογιστή.

 • Οι τοπικές δέσμες ενεργειών σύνδεσης πρέπει να αποθηκεύονται σε έναν κοινόχρηστο φάκελο (ή σε υποφακέλους του κοινόχρηστου φακέλου) που ονομάζεται Netlogon. Αν αυτός ο φάκελος δεν υπάρχει από προεπιλογή, πρέπει να τον δημιουργήσετε. Για να καθορίσετε μια δέσμη ενεργειών σύνδεσης, η οποία είναι αποθηκευμένη σε έναν υποφάκελο του φακέλου Netlogon, τοποθετήστε στο φάκελο πρώτα το όνομα αρχείου με τη σχετική διαδρομή. Για παράδειγμα, για να εκχωρήσετε τη δέσμη ενεργειών σύνδεσης Startup.bat, η οποία είναι αποθηκευμένη στη διαδρομή \\Όνομα_υπολογιστή\Netlogon\Όνομα_φακέλου σε κάποιον τοπικό χρήστη, στο πεδίο Δέσμη ενεργειών για σύνδεση πληκτρολογήστε Όνομα_φακέλου\Startup.bat

Πρόσθετες αναφορές


Πίνακας περιεχομένων