Παράθυρο διαλόγου "Νέα ομάδα"

Στοιχείο Λεπτομέρειες

Όνομα ομάδας

Παρέχει χώρο για να πληκτρολογήσετε ένα όνομα που προσδιορίζει την τοπική ομάδα. Το όνομα της τοπικής ομάδας δεν μπορεί να είναι πανομοιότυπο με αυτό άλλης ομάδας ή χρήστη στον ίδιο υπολογιστή. Το όνομα ομάδας μπορεί να περιέχει έως 256 κεφαλαίους ή πεζούς χαρακτήρες εκτός από τους ακόλουθους:

" / \ [ ] : ; | = , + * ? < > @

Το όνομα ομάδας δεν μπορεί να αποτελείται αποκλειστικά από τελείες (.) ή κενά.

Περιγραφή

Παρέχει χώρο για να πληκτρολογήσετε μια περιγραφή του λογαριασμού ομάδας.

Μέλη

Εμφανίζει μια λίστα με τα μέλη της τοπικής ομάδας. Οι λογαριασμοί χρηστών του υπολογιστή μπορεί να είναι μέλη της τοπικής ομάδας. Αν ο υπολογιστής σας ανήκει σε έναν τομέα, οι λογαριασμοί χρηστών και οι καθολικές ομάδες του τοπικού τομέα και των αξιόπιστων τομέων μπορούν επίσης να είναι μέλη της τοπικής ομάδας.

Προσθήκη

Κάντε κλικ για να προσθέσετε λογαριασμούς χρηστών ή καθολικές ομάδες στην τοπική ομάδα.

Κατάργηση

Καταργεί τον επιλεγμένο λογαριασμό χρήστη ή την καθολική ομάδα από την επιλεγμένη τοπική ομάδα.


Πίνακας περιεχομένων