Φύλλο ιδιοτήτων <Ομάδα>

Στοιχείο Λεπτομέρειες

Περιγραφή

Παρέχει χώρο για να πληκτρολογήσετε μια περιγραφή του λογαριασμού ομάδας.

Μέλη

Εμφανίζει μια λίστα με τα μέλη της τοπικής ομάδας. Οι λογαριασμοί χρηστών του υπολογιστή μπορεί να είναι μέλη της τοπικής ομάδας. Αν ο υπολογιστής σας ανήκει σε έναν τομέα, οι λογαριασμοί χρηστών και οι καθολικές ομάδες του τοπικού τομέα και των αξιόπιστων τομέων μπορούν επίσης να είναι μέλη της τοπικής ομάδας.

Προσθήκη

Κάντε κλικ για να προσθέσετε λογαριασμούς χρηστών ή καθολικές ομάδες στην τοπική ομάδα.

Κατάργηση

Καταργεί τον επιλεγμένο λογαριασμό χρήστη ή την καθολική ομάδα από την επιλεγμένη τοπική ομάδα.


Πίνακας περιεχομένων