Η ιδιότητα μέλους της ομάδας Administrators είναι η ελάχιστη που απαιτείται για την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας. Εξετάστε τις λεπτομέρειες στην ενότητα "Επιπλέον ζητήματα" σε αυτό το θέμα.

Δημιουργία μιας τοπικής ομάδας

Για να δημιουργήσετε μια τοπική ομάδα με χρήση του περιβάλλοντος εργασίας των Windows
 1. Ανοίξτε τη Διαχείριση Υπολογιστή.

 2. Στη δομή της κονσόλας, κάντε κλικ στην επιλογή Groups.

  Πού;

  • Διαχείριση Υπολογιστή\Εργαλεία συστήματος\Τοπικοί λογαριασμοί Users και Groups\Groups

 3. Από το μενού Ενέργεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Νέα ομάδα.

 4. Στο πλαίσιο Όνομα ομάδας, πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη νέα ομάδα.

 5. Στο πλαίσιο Περιγραφή, πληκτρολογήστε μια περιγραφή για τη νέα ομάδα.

 6. Για να προσθέσετε ένα ή περισσότερα μέλη στη νέα ομάδα, κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.

 7. Στα παράθυρο διαλόγου Επιλογή χρηστών, υπολογιστών ή ομάδων κάντε τα ακόλουθα:

  • Για να προσθέσετε ένα λογαριασμό χρήστη ή ομάδας σε αυτή την ομάδα, στο πεδίο Εισαγάγετε τα ονόματα αντικειμένων για επιλογή, πληκτρολογήστε το όνομα του λογαριασμού χρήστη ή ομάδας που θέλετε να προσθέσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  • Για να προσθέσετε ένα λογαριασμό υπολογιστή στην ομάδα, κάντε κλικ στην επιλογή Τύποι αντικειμένων, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Υπολογιστές και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK. Στο πεδίο Εισαγάγετε τα ονόματα αντικειμένων για επιλογή, πληκτρολογήστε το όνομα του λογαριασμού υπολογιστή που θέλετε να προσθέσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 8. Στο παράθυρο διαλόγου Νέα ομάδα, επιλέξτε Δημιουργία και, στη συνέχεια, επιλέξτε Κλείσιμο.

Επιπλέον ζητήματα

 • Για να εκτελέσετε αυτή τη διαδικασία, θα πρέπει να παράσχετε διαπιστευτήρια για το λογαριασμό διαχειριστή στον τοπικό υπολογιστή (αν σας ζητηθεί) ή πρέπει να είστε μέλος της ομάδας Administrators του τοπικού υπολογιστή.

 • Το όνομα της τοπικής ομάδας δεν μπορεί να είναι πανομοιότυπο με οποιοδήποτε άλλο όνομα ομάδας ή χρήστη στον τοπικό υπολογιστή, όπου πραγματοποιείται η διαχείριση. Το όνομα τοπικής ομάδας μπορεί να περιέχει έως 256 κεφαλαίους ή πεζούς χαρακτήρες εκτός από τους ακόλουθους:

  " / \ [ ] : ; | = , + * ? < > @

  Το όνομα ομάδας δεν μπορεί να αποτελείται αποκλειστικά από τελείες (.) ή κενά.

Για να δημιουργήστε μια τοπική ομάδα με χρήση μιας γραμμής εντολών
 1. Ανοίξτε μια γραμμή εντολών.

 2. Για να δημιουργήστε μια ομάδα, πληκτρολογήστε:

  net localgroup <GroupName> /add

Επιπλέον ζητήματα

 • Για να εκτελέσετε αυτή τη διαδικασία, θα πρέπει να παράσχετε διαπιστευτήρια για το λογαριασμό διαχειριστή στον τοπικό υπολογιστή (αν σας ζητηθεί) ή πρέπει να είστε μέλος της ομάδας Administrators του τοπικού υπολογιστή.

 • Το όνομα της τοπικής ομάδας δεν μπορεί να είναι πανομοιότυπο με οποιοδήποτε άλλο όνομα ομάδας ή χρήστη στον τοπικό υπολογιστή, όπου πραγματοποιείται η διαχείριση. Το όνομα τοπικής ομάδας μπορεί να περιέχει έως 256 κεφαλαίους ή πεζούς χαρακτήρες εκτός από τους ακόλουθους:

  " / \ [ ] : ; | = , + * ? < > @

  Το όνομα ομάδας δεν μπορεί να αποτελείται αποκλειστικά από τελείες (.) ή κενά.

 • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εντολή net localgroup, ανατρέξτε στο θέμα Διαχείριση τοπικών ομάδων από τη γραμμή εντολών.

Πρόσθετες αναφορές


Πίνακας περιεχομένων