Η ιδιότητα μέλους της ομάδας Administrators είναι η ελάχιστη που απαιτείται για την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας. Εξετάστε τις λεπτομέρειες στην ενότητα "Επιπλέον ζητήματα" σε αυτό το θέμα.

Για να απενεργοποιήσετε ή να ενεργοποιήσετε ένα λογαριασμό τοπικού χρήστη
 1. Ανοίξτε τη Διαχείριση Υπολογιστή.

 2. Στη δομή της κονσόλας, κάντε κλικ στην επιλογή Users.

  Πού;

  • Διαχείριση Υπολογιστή\Εργαλεία συστήματος\Τοπικοί λογαριασμοί Users και Groups\Users

 3. Κάντε δεξιό κλικ στο λογαριασμό χρήστη που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ιδιότητες.

 4. Πραγματοποιήστε μια από τις ακόλουθες ενέργειες:

  • Για να απενεργοποιήσετε τον επιλεγμένο λογαριασμό χρήστη, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ο λογαριασμός είναι απενεργοποιημένος.

  • Για να ενεργοποιήσετε τον επιλεγμένο λογαριασμό χρήστη, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Ο λογαριασμός είναι απενεργοποιημένος.

Επιπλέον ζητήματα

 • Για να εκτελέσετε αυτή τη διαδικασία, θα πρέπει να παράσχετε διαπιστευτήρια για το λογαριασμό διαχειριστή στον τοπικό υπολογιστή (αν σας ζητηθεί) ή πρέπει να είστε μέλος της ομάδας Administrators του τοπικού υπολογιστή.

 • Όταν ένας λογαριασμός χρήστη είναι απενεργοποιημένος, δεν επιτρέπεται στο χρήστη να συνδεθεί. Ο λογαριασμός εμφανίζεται στο παράθυρο λεπτομερειών με ένα Χ στο εικονίδιό του.

 • Πριν ενεργοποιήσετε έναν απενεργοποιημένο λογαριασμό, βεβαιωθείτε ότι ο λογαριασμός δεν κλειδώθηκε για λόγους ασφαλείας.

 • Όταν ένας λογαριασμός χρήστη είναι ενεργοποιημένος, επιτρέπεται στο χρήστη να συνδεθεί.

Πρόσθετες αναφορές


Πίνακας περιεχομένων