Παράθυρο διαλόγου "Νέος χρήστης"

Στοιχείο Λεπτομέρειες

Όνομα χρήστη

Παρέχει χώρο για να πληκτρολογήσετε ένα όνομα αναγνώρισης του λογαριασμού χρήστη. Το όνομα χρήστη δεν μπορεί να είναι πανομοιότυπο με οποιοδήποτε άλλο όνομα χρήστη ή ομάδας στον υπολογιστή, όπου πραγματοποιείται η διαχείριση. Το όνομα χρήστη μπορεί να περιέχει έως 20 κεφαλαίους ή πεζούς χαρακτήρες, εκτός από τους ακόλουθους:

" / \ [ ] : ; | = , + * ? < > @

Το όνομα χρήστη δεν μπορεί να αποτελείται αποκλειστικά από τελείες (.) ή κενά.

Ονοματεπώνυμο

Παρέχει χώρο για να πληκτρολογήσετε ολόκληρο το ονοματεπώνυμο του χρήστη. Καλό είναι να διαμορφώσετε ένα πρότυπο για τα ονοματεπώνυμα, ώστε να ξεκινούν πάντα είτε με το όνομα (π.χ. Γιώργος Παπαδόπουλος) είτε με το επώνυμο (Παπαδόπουλος, Γιώργος).

Περιγραφή

Παρέχει χώρο για να πληκτρολογήσετε ένα κείμενο που περιγράφει το λογαριασμό χρήστη ή το χρήστη.

Κωδικός πρόσβασης

Παρέχει χώρο για να πληκτρολογήσετε έναν κωδικό πρόσβασης μήκους 14 χαρακτήρων το μέγιστο. Στους κωδικούς πρόσβασης γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων.

Επιβεβαίωση κωδικού πρόσβασης

Παρέχει χώρο για να πληκτρολογήσετε ξανά τον κωδικό πρόσβασης για επιβεβαίωση.

Πλαίσιο ελέγχου Ο χρήστης πρέπει να αλλάξει κωδικό πρόσβασης στην επόμενη σύνδεση

Καθορίζει αν ο χρήστης πρέπει να αλλάξει τον κωδικό πρόσβασης στην επόμενη σύνδεση.

Πλαίσιο ελέγχου Ο χρήστης δεν μπορεί να αλλάξει τον κωδικό πρόσβασης

Καθορίζει αν ο χρήστης μπορεί ή όχι να αλλάξει τον κωδικό που του έχει εκχωρηθεί. Αυτή η επιλογή συνήθως αφορά λογαριασμούς που χρησιμοποιούνται από περισσότερα από ένα άτομα, όπως είναι ο λογαριασμός Guest. Η ρύθμιση δεν επηρεάζει τα μέλη της ομάδας Administrators.

Πλαίσιο ελέγχου Χωρίς λήξη του κωδικού πρόσβασης

Καθορίζει αν ο κωδικός πρόσβασης έχει ημερομηνία λήξης και παρακάμπτει τη ρύθμιση Μέγιστη διάρκεια κωδικού πρόσβασης στην πολιτική Κωδικός πρόσβασης της πολιτικής ομάδας. Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση όταν εκχωρείτε υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα το Πρόγραμμα αναπαραγωγής καταλόγου, με χρήση των Υπηρεσιών. Αυτή η ρύθμιση παρακάμπτει τη ρύθμιση Ο χρήστης πρέπει να αλλάξει κωδικό πρόσβασης στην επόμενη σύνδεση.

Πλαίσιο ελέγχου Ο λογαριασμός είναι απενεργοποιημένος

Καθορίζει αν ο επιλεγμένος λογαριασμός είναι απενεργοποιημένος.


Πίνακας περιεχομένων