Έλεγχος της χρήσης της κονσόλας MMC μέσω της τοπικής Πολιτικής ομάδας

Για έλεγχο της χρήσης της κονσόλας MMC μέσω της τοπικής Πολιτικής ομάδας
 1. Ανοίξτε την κονσόλα MMC 3.0.

 2. Από το μενού Αρχείο, κάντε κλικ στο στοιχείο Προσθαφαίρεση συμπληρωματικών προγραμμάτων.

 3. Από τη λίστα Διαθέσιμα συμπληρωματικά προγράμματα, επιλέξτε Πρόγραμμα επεξεργασίας της Πολιτικής ομάδας και πατήστε Προσθήκη.

 4. Στον οδηγό Επιλογή αντικειμένου Πολιτικής ομάδας, χρησιμοποιήστε την προεπιλεγμένη ρύθμιση Τοπικός υπολογιστής στο πεδίο Αντικείμενο Πολιτικής ομάδας.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος για να κλείσετε τον οδηγό Επιλογή αντικειμένου Πολιτικής ομάδας.

 6. Όλες οι διαθέσιμες επεκτάσεις συμπληρωματικών προγραμμάτων είναι ενεργοποιημένες από προεπιλογή. Εάν θέλετε να ενεργοποιήσετε ορισμένες μόνον από τις επεκτάσεις, επισημάνετε το συμπληρωματικό πρόγραμμα στη λίστα Επιλεγμένα συμπληρωματικά προγράμματα και στη συνέχεια επιλέξτε Επεξεργασία επεκτάσεων.

 7. Τα συμπληρωματικά προγράμματα φορτώνονται από προεπιλογή ως θυγατρικά αντικείμενα του κόμβου Αρχική κονσόλα. Επιλέξτε Για προχωρημένους, για να τροποποιήσετε αυτή τη συμπεριφορά και να επιλέξετε ένα διαφορετικό γονικό συμπληρωματικό πρόγραμμα.

 8. Στο παράθυρο διαλόγου Προσθήκη ή κατάργηση συμπληρωματικών προγραμμάτων, κάντε κλικ στο OK.

 9. Πριν κλείσετε τη νέα κονσόλα, εκτελέστε κάποια από τις ακόλουθες διεργασίες:

Περιορισμός της πρόσβασης στην κατάσταση λειτουργίας συντάκτη στο MMC

Για να περιορίσετε την πρόσβαση στην κατάσταση λειτουργίας συντάκτη στο MMC
 1. Από το δέντρο, επιλέξτε Κονσόλα διαχείρισης της Microsoft.

  Θα βρείτε το στοιχείο αυτό στην ακόλουθη διαδρομή: PolicyName Policy\User Configuration\Administrative Templates\Windows Components\Microsoft Management Console.

 2. Στο τμήμα παράθυρου αποτελεσμάτων, κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο Πρόσβαση χρήστη μόνο σε λειτουργία τροποποίησης.

 3. Στην καρτέλα Ρύθμιση, κάντε ένα από τα παρακάτω:

  • Για να επιτρέψετε στο χρήστη να χρησιμοποιήσει την κατάσταση λειτουργίας συντάκτη του MMC, κάντε κλικ στο στοιχείο Χωρίς ρύθμιση παραμέτρων ή Απενεργοποιημένο.

  • Για να εμποδίσετε το χρήστη να χρησιμοποιήσει την κατάσταση λειτουργίας συντάκτη στο MMC, κάντε κλικ στην επιλογή Ενεργοποιημένο.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

Σημείωση

Όταν είναι ενεργοποιημένη η Πρόσβαση χρήστη μόνο σε λειτουργία τροποποίησης, κάθε προσπάθεια εκ νέου πρόσβασης στην κονσόλα εμφανίζει ένα μήνυμα, σύμφωνα με το οποίο η πρόσβαση στην κονσόλα στην κατάσταση λειτουργίας συντάκτη έχει αποκλειστεί. Οι χρήστες που διαθέτουν διαπιστευτήρια διαχειριστή μπορούν να επανακτήσουν πρόσβαση στην κατάσταση λειτουργίας συντάκτη, χρησιμοποιώντας την εντολή Αναζήτηση και πληκτρολογώντας gpedit.msc, ώστε να ξεκινήσει το πρόγραμμα επεξεργασίας της Πολιτικής ομάδας για τοπικούς υπολογιστές. Έπειτα, μεταβείτε στην Κονσόλα διαχείρισης της Microsoft, όπως περιγράφεται στην παραπάνω ενότητα "Για να επιτρέψετε την πρόσβαση του χρήστη μόνο σε λειτουργία τροποποίησης στο MMC", κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο Πρόσβαση χρήστη μόνο σε λειτουργία τροποποίησης του τμήματος παράθυρου αποτελεσμάτων και επιλέξτε Χωρίς ρύθμιση παραμέτρων ή Απενεργοποιημένο.

Περιορισμός της πρόσβαση σε μια λίστα επιτρεπόμενων συμπληρωματικών προγραμμάτων

Για να περιορίσετε την πρόσβαση σε μια λίστα επιτρεπόμενων συμπληρωματικών προγραμμάτων
 1. Από το δέντρο, επιλέξτε την Κονσόλα διαχείρισης της Microsoft.

  Θα βρείτε το στοιχείο αυτό στην ακόλουθη διαδρομή: PolicyName Policy\User Configuration\Administrative Templates\Windows Components\Microsoft Management Console.

 2. Στο τμήμα παράθυρου αποτελεσμάτων, κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο Μόνο ρητά επιτρεπόμενοι χρήστες στη λίστα προγραμμάτων.

 3. Στην καρτέλα Ρύθμιση, κάντε ένα από τα παρακάτω:

  • Για να επιτρέψετε την πρόσβαση του χρήστη σε συμπληρωματικά προγράμματα που δεν περιορίζονται ρητώς, κάντε κλικ στο στοιχείο Χωρίς ρύθμιση παραμέτρων ή Απενεργοποιημένο.

  • Για να περιορίσετε την πρόσβαση του χρήστη σε κάποιο συμπληρωματικό πρόγραμμα που δεν επιτρέπεται ρητώς, κάντε κλικ στην επιλογή Ενεργοποιημένο.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

Σημείωση

Εάν ενεργοποιήσετε αυτή την πολιτική, στη λίστα των διαθέσιμων συμπληρωματικών προγραμμάτων του παράθυρου διαλόγου του MMC Προσθήκη μεμονωμένου συμπληρωματικού προγράμματος θα εμφανίζονται μόνον τα επιτρεπόμενα προγράμματα.

Παροχή αδείας ή περιορισμός της πρόσβασης σε ένα συμπληρωματικό πρόγραμμα

Για να επιτρέψετε ή να περιορίσετε την πρόσβαση σε ένα συμπληρωματικό πρόγραμμα
 1. Από το δέντρο, κάντε κλικ στο στοιχείο Συμπληρωματικό πρόγραμμα με περιορισμούς/δικαιώματα.

  Θα βρείτε το στοιχείο αυτό στην ακόλουθη διαδρομή: PolicyName Policy\User Configuration\Administrative Templates\Windows Components\Microsoft Management Console.

 2. Στο τμήμα παράθυρου αποτελεσμάτων, κάντε διπλό κλικ στο συμπληρωματικό πρόγραμμα που θέλετε να επιτρέψετε ή να περιορίσετε και στη συνέχεια εκτελέστε ένα από τα ακόλουθα:

  • Για να επιτρέψετε την πρόσβαση του χρήστη σ' αυτό το συμπληρωματικό πρόγραμμα (εκτός εάν ο χρήστης περιορίζεται από την πολιτική Μόνο ρητά επιτρεπόμενοι χρήστες στη λίστα προγραμμάτων), κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς ρύθμιση παραμέτρων.

  • Για να επιτρέψετε την πρόσβαση του χρήστη σ΄ αυτό το συμπληρωματικό πρόγραμμα, κάντε κλικ στην επιλογή Ενεργοποιημένο.

  • Για να περιορίσετε την πρόσβαση του χρήστη σ΄ αυτό το συμπληρωματικό πρόγραμμα, κάντε κλικ στην επιλογή Απενεργοποιημένο.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

Σημειώσεις
 • Για να ανοίξετε το MMC, κάντε κλικ στην Έναρξη, επιλέξτε το πλαίσιο κειμένου Έναρξη αναζήτησης, πληκτρολογήστε mmc και πατήστε ENTER.
 • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην καρτέλα Επεξήγηση στο παράθυρο διαλόγου της ρύθμισης Πολιτικής ομάδας που έχετε επιλέξει και ανατρέξτε στη Βοήθεια.
 • Αυτές οι δυνατότητες χρησιμοποιούνται μόνον σε ένα δίκτυο, όπου έχουν διαμορφωθεί οι παράμετροι του προγράμματος επεξεργασίας Πολιτικής ομάδας. Το πρόγραμμα επεξεργασίας Πολιτικής ομάδας θα πρέπει να ενεργοποιηθεί από κάποιον διαχειριστή. Το πρόγραμμα επεξεργασίας Πολιτικής ομάδας δεν είναι διαθέσιμο στην έκδοση Windows XP Home Edition.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων