Για να δημιουργήσετε μια νέα κονσόλα συμπληρωματικών προγραμμάτων με βάση μια ήδη υπάρχουσα κονσόλα

Για να δημιουργήσετε μια νέα κονσόλα συμπληρωματικών προγραμμάτων με βάση μια ήδη υπάρχουσα κονσόλα
  1. Ανοίξτε μια υπάρχουσα κονσόλα, την οποία θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως βάση για τη νέα κονσόλα.

  2. Από το μενού Αρχείο κάντε κλικ στην εντολή Αποθήκευση ως και στη συνέχεια πληκτρολογήστε το όνομα της νέας κονσόλας.

  3. Για να ανοίξετε μια υπάρχουσα ή αποθηκευμένη κονσόλα MMC, αναζητήστε την κονσόλα ή μια συντόμευσή της στην Εξερεύνηση των Windows και κάντε διπλό κλικ σε αυτήν.

Σημείωση

Μπορείτε επίσης να ανοίξετε μια ήδη υπάρχουσα κονσόλα MMC από κάποια άλλη κονσόλα, στην οποία εργάζεστε. Για να το επιτύχετε αυτό, κάντε κλικ στο μενού Αρχείο και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Άνοιγμα.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων