Χρησιμοποιήστε την καρτέλα Σύνδεση για να καθορίσετε τον τρόπο σύνδεσης στα δεδομένα σας χρησιμοποιώντας μια υπηρεσία παροχής OLE DB.

Η καρτέλα Σύνδεση στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες σύνδεσης δεδομένων εξαρτάται από την υπηρεσία παροχής και εμφανίζει μόνο τις ιδιότητες σύνδεσης που απαιτούνται από την επιλεγμένη υπηρεσία παροχής OLE DB. Οι ιδιότητες σύνδεσης σάς επιτρέπουν να καθορίσετε τη θέση των δεδομένων σας και τον τρόπο σύνδεσης στα δεδομένα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που παρέχεται για κάθε υπηρεσία παροχής OLE DB.

Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τις περισσότερες επιλογές σύνδεσης.

Επιλογή Περιγραφή

Αρχείο προέλευσης δεδομένων

Πληκτρολογήστε το όνομα του αρχείου προέλευσης δεδομένων στην οποία θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση—συνήθως είναι ένα όνομα διακομιστή.

Θέση

Πληκτρολογήστε τη θέση του αρχείου προέλευσης δεδομένων όπου θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση—συνήθως είναι ένα όνομα βάσης δεδομένων.

Χρήση ενσωματωμένης ασφάλειας των Windows NT

Κάντε κλικ για να χρησιμοποιήσετε μια υπηρεσία ελέγχου για την αναγνώριση της ταυτότητάς σας.

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα, η υπηρεσία παροχής OLE DB που χρησιμοποιείτε πρέπει να υποστηρίζει μια υπηρεσία ελέγχου ταυτότητας. Ένα παράδειγμα είναι η υπηρεσία παροχής OLE DB για SQL Server. Επίσης, για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία ελέγχου ταυτότητας, πρέπει να έχετε δικαιώματα στο αρχείο προέλευσης δεδομένων.

Χρήση συγκεκριμένου ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης

Κάντε κλικ για να χρησιμοποιήσετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που παρέχονται για να ελέγξετε την ταυτότητα των πληροφοριών σύνδεσής σας στο αρχείο προέλευσης δεδομένων.

Όνομα χρήστη

Πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό χρήστη που θέλετε να χρησιμοποιείται για έλεγχο ταυτότητας κατά τη σύνδεσή σας στο αρχείο προέλευσης δεδομένων.

Κωδικός πρόσβασης

Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης που θέλετε να χρησιμοποιείται για έλεγχο ταυτότητας κατά τη σύνδεσή σας στο αρχείο προέλευσης δεδομένων.

Χωρίς κωδικό πρόσβασης

Επιτρέπει στην καθορισμένη υπηρεσία παροχής να επιστρέφει έναν κενό κωδικό πρόσβασης στη συμβολοσειρά σύνδεσης.

Δυνατότητα αποθήκευσης κωδικού πρόσβασης

Επιτρέπει την αποθήκευση του κωδικού πρόσβασης με τη συμβολοσειρά σύνδεσης. Η συμπερίληψη του κωδικού πρόσβασης στη συμβολοσειρά σύνδεσης εξαρτάται από τη λειτουργικότητα της εφαρμογής που πραγματοποιεί την κλήση.

Σημείωση:
Εάν αποθηκευτεί, ο κωδικός πρόσβασης επιστρέφεται και αποθηκεύεται χωρίς μάσκα και χωρίς κρυπτογράφηση.

Πληκτρολογήστε τον αρχικό κατάλογο που θα χρησιμοποιήσετε

Πληκτρολογήστε το όνομα του καταλόγου στον οποίο θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση κατά τη σύνδεση.

Δοκιμή σύνδεσης

Κάντε κλικ για να επιχειρήσετε μια σύνδεση στο καθορισμένο αρχείο προέλευσης δεδομένων. Εάν η σύνδεση αποτύχει, βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις είναι σωστές. Για παράδειγμα, τα ορθογραφικά λάθη και η συμφωνία πεζών-κεφαλαίων είναι δυνατό να έχουν ως αποτέλεσμα την αποτυχία των συνδέσεων.

Παρατηρήσεις

Σημείωση:
Για περισσότερες πληροφορίες σύνδεσης "Σύνδεση δεδομένων", ανατρέξτε στην ενότητα Επισκόπηση API σύνδεσης δεδομένων στο MSDN.