Όταν διακόπτετε τη λειτουργία μιας εξερχόμενης ουράς, αναβάλλετε την αποστολή μηνυμάτων από την ουρά αυτή στην αντίστοιχη ουρά προορισμού. Έτσι μπορείτε να στείλετε όλα τα μηνύματα σε εκκρεμότητα προς κάποια ουρά προορισμού αργότερα. Μπορείτε, επίσης, να διακόψετε τη λειτουργία όλων των εξερχόμενων ουρών αποσυνδέοντας την Ουρά μηνυμάτων - και κατά συνέπεια και τις εξερχόμενες ουρές - από το δίκτυο. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Μεταφορά των εξερχόμενων ουρών σε κατάσταση εκτός σύνδεσης.

Διακοπή ή συνέχιση εξερχόμενης ουράς

Για να διακόψετε ή να συνεχίσετε μια εξερχόμενη ουρά
 1. Ανοίξτε το στοιχείο Διαχείριση Υπολογιστή.

 2. Στο δέντρο κονσόλας, κάντε δεξί κλικ στην ουρά.

  Πού;

  • Διαχείριση υπολογιστή/Υπηρεσίες και εφαρμογές/Ουρά μηνυμάτων/Εξερχόμενες ουρές/YourOutgoingQueue

 3. Τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Όλες οι εργασίες.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Παύση. Για να συνεχίσετε τη λειτουργία της ουράς, κάντε κλικ στο κουμπί Συνέχιση.

Επιπλέον ζητήματα

 • Για να ανοίξετε τη Διαχείριση υπολογιστή στα Windows® 7, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, δεξιό κλικ στην επιλογή Υπολογιστής και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση.

 • Για να ανοίξετε τη Διαχείριση υπολογιστή στα Windows Server® 2008 R2, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, κλικ στην επιλογή Όλα τα Προγράμματα, επιλέξτε Εργαλεία διαχείρισης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση υπολογιστή.

 • Τα εικονίδια των εξερχόμενων ουρών εκτός σύνδεσης επισημαίνονται με ένα X σε κυκλικό κόκκινο φόντο στο δέντρο της κονσόλας της Διαχείρισης υπολογιστή.

Πρόσθετες αναφορές


Πίνακας περιεχομένων