Η ετικέτα ουράς είναι μια συμβολοσειρά με μέγιστο μήκος 124 χαρακτήρων Unicode που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για αναγνώριση της ουράς. Για παράδειγμα, ουρές που δέχονται μηνύματα τα οποία στέλνει μια συγκεκριμένη εφαρμογή μπορεί να έχουν την ετικέτα "Μηνύματα από την εφαρμογή μου" στο σύνολό τους.

Αλλαγή ετικετών ουράς

Για να αλλάξετε ετικέτες ουράς
  1. Ανοίξτε το στοιχείο Διαχείριση Υπολογιστή.

  2. Στο δέντρο κονσόλας, κάντε δεξί κλικ στην ουρά.

    Πού;

    • Διαχείριση υπολογιστή/Υπηρεσίες και εφαρμογές/Ουρά μηνυμάτων/YourQueueFolder (Δημόσιες ή ιδιωτικές ουρές)/YourQueue

  3. Κάντε κλικ στο κουμπί Ιδιότητες.

  4. Στη σελίδα Γενικά, στην περιοχή Ετικέτα, πληκτρολογήστε τη νέα ετικέτα για την ουρά.

Επιπλέον ζητήματα

  • Για να ανοίξετε τη Διαχείριση υπολογιστή στα Windows® 7, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, δεξιό κλικ στην επιλογή Υπολογιστής και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση.

  • Για να ανοίξετε τη Διαχείριση υπολογιστή στα Windows Server® 2008 R2, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, κλικ στην επιλογή Όλα τα Προγράμματα, επιλέξτε Εργαλεία διαχείρισης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση υπολογιστή.

Πρόσθετες αναφορές


Πίνακας περιεχομένων