Η Ουρά μηνυμάτων (γνωστή και ως MSMQ) επιτρέπει σε εφαρμογές που εκτελούνται σε διαφορετικές στιγμές να επικοινωνούν μεταξύ ετερογενών δικτύων και συστημάτων που ενδεχομένως να βρίσκονται προσωρινά εκτός σύνδεσης. Οι εφαρμογές στέλνουν μηνύματα σε ουρές και διαβάζουν μηνύματα από ουρές.

Η Ουρά μηνυμάτων παρέχει τα εξής οφέλη:

  • Εγγυημένη παράδοση μηνυμάτων

  • Αποτελεσματική δρομολόγηση

  • Ενισχυμένη ασφάλεια

  • Υπηρεσία μηνυμάτων βάσει προτεραιότητας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Ουρά μηνυμάτων για να υλοποιήσετε λύσεις για σενάρια τόσο ασύγχρονης όσο και σύγχρονης ανταλλαγής μηνυμάτων.


Πίνακας περιεχομένων