Το πρόγραμμα οδήγησης Microsoft ODBC για Oracle υποστηρίζει:

  • Όλες τις εκδόσεις των Microsoft Windows.
  • Oracle Call Interface 7 (OCI7).
  • SQL*Net 2.3 ή νεότερη έκδοση.
  • Το ODBC 2.x και νεότερη έκδοση. (Ξεκινώντας με τα Windows XP και Windows Server 2003, τα Windows Data Access Components περιλαμβάνονται στο λειτουργικό σύστημα των Windows.)