Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κονσόλα 'Ρύθμιση παραμέτρων υπολογιστή-πελάτη NAP' για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους για την ανίχνευση Προστασίας δικτυακής πρόσβασης (NAP). Η ανίχνευση εγγράφει συμβάντα ΝΑΡ σε ένα αρχείο καταγραφής και είναι χρήσιμη για την αντιμετώπιση προβλημάτων και τη συντήρηση. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιείτε αρχεία καταγραφής ανίχνευσης για την αξιολόγηση της εύρυθμης λειτουργίας και της ασφάλειας του δικτύου σας. Μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους τριών επιπέδων ανίχνευσης: Βασική, Για προχωρημένους και Εντοπισμός σφαλμάτων.

Από προεπιλογή, η ανίχνευση NAP είναι απενεργοποιημένη και αυτό σημαίνει ότι δεν εγγράφονται συμβάντα NAP στα αρχεία καταγραφής ανίχνευσης NAP.

Πότε πραγματοποιείται αυτή η εργασία

Πρέπει να ενεργοποιήσετε την ανίχνευση NAP όταν:

  • Θέλετε να αντιμετωπίσετε προβλήματα της NAP.

  • Θέλετε να αξιολογήσετε τη συνολική εύρυθμη λειτουργία και την ασφάλεια των υπολογιστών στην εταιρεία σας.

Για να ολοκληρώσετε αυτήν την εργασία, ακολουθήστε τις εξής διαδικασίες:

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση ανίχνευσης NAP

Καθορισμός επιπέδου στοιχείων στο αρχείο καταγραφής ανίχνευσης NAP

Πρόσθετες αναφορές


Πίνακας περιεχομένων