Εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με τα βασικά στοιχεία ODBC, συμπεριλαμβανομένης της Διαχείρισης προγραμμάτων οδήγησης, της βιβλιοθήκης τρέχουσας ομάδας εγγράφων, του .dll προγράμματος εγκατάστασης και άλλων αρχείων που αποτελούν τα βασικά στοιχεία.

Στοιχείο ελέγχου Περιγραφή

Λίστα βασικών στοιχείων ODBC

Η περιγραφή, η έκδοση, το όνομα αρχείου και η θέση κάθε βασικού στοιχείου ODBC.

ΟΚ

Κλείνει το παράθυρο διαλόγου Διαχείριση προέλευσης δεδομένων ODBC.

Άκυρο

Κλείνει το παράθυρο διαλόγου Διαχείριση προέλευσης δεδομένων ODBC αλλά δεν αναιρεί τις αλλαγές που έγιναν μέσω άλλων στοιχείων ελέγχου του παραθύρου διαλόγου.

Βοήθεια

Εμφανίζει αυτήν την οθόνη Βοήθειας.