Προσθέτει, διαγράφει ή εγκαθιστά αρχεία προέλευσης δεδομένων με ονόματα αρχείων προέλευσης δεδομένων χρήστη (DSN). Αυτά αρχεία προέλευσης δεδομένων είναι τοπικά σε έναν υπολογιστή και μπορεί να τα προσπελάσει μόνο ο τρέχων χρήστης.

Στοιχείο ελέγχου Περιγραφή

Αρχεία προέλευσης δεδομένων χρήστη

Αναφέρει όλα τα DSN χρήστη, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος και του σχετικού προγράμματος οδήγησης κάθε DSN. Κάνοντας διπλό κλικ σε ένα DSN χρήστη εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου εγκατάστασης αρχείων προέλευσης για το συγκεκριμένο πρόγραμμα οδήγησης.

Προσθήκη

Κάντε κλικ για να προσθέσετε ένα νέο αρχείο προέλευσης δεδομένων χρήστη. Στο παράθυρο διαλόγου Δημιουργία νέου αρχείου προέλευσης δεδομένων που εμφανίζεται, επιλέξτε το πρόγραμμα οδήγησης για το οποίο προσθέτετε ένα αρχείο προέλευσης δεδομένων χρήστη και κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος. Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο διαλόγου εγκατάστασης που θα αφορά το συγκεκριμένο πρόγραμμα οδήγησης.

Κατάργηση

Κάντε κλικ για να καταργήσετε ένα επιλεγμένο όνομα αρχείου προέλευσης δεδομένων χρήστη από τη λίστα Αρχεία προέλευσης δεδομένων χρήστη.

Ρύθμιση παραμέτρων

Κάντε κλικ για να αλλάξετε τις παραμέτρους ενός επιλεγμένου αρχείου προέλευσης δεδομένων χρήστη. Με αυτό τον τρόπο θα εμφανίσετε το παράθυρο διαλόγου εγκατάστασης αρχείου προέλευσης δεδομένων του συγκεκριμένου προγράμματος οδήγησης.

ΟΚ

Κλείνει το παράθυρο διαλόγου Διαχείριση αρχείων προέλευσης δεδομένων ODBC. Δεν χρειάζεται να κάνετε κλικ στο κουμπί OK για να γίνουν οι αποδεκτές οι αλλαγές στη λίστα Αρχεία προέλευσης δεδομένων χρήστη. Οι αλλαγές στη λίστα γίνονται αποδεκτές όταν κάνετε κλικ στο κουμπί OK στο παράθυρο διαλόγου εγκατάστασης αρχείου προέλευσης δεδομένων.

Άκυρο

Κλείνει το παράθυρο διαλόγου Διαχείριση αρχείων προέλευσης δεδομένων ODBC αλλά δεν αναιρεί τις αλλαγές που έγιναν μέσω των στοιχείων ελέγχου του παραθύρου διαλόγου.

Βοήθεια

Εμφανίζει αυτήν την οθόνη Βοήθειας.