Προσθέτει, διαγράφει ή εγκαθιστά αρχεία προέλευσης δεδομένων που βασίζονται σε αρχεία τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν από κοινού από όλους τους χρήστες που έχουν εγκατεστημένα τα ίδια προγράμματα οδήγησης. Αυτά τα αρχεία προέλευσης δεδομένων θα πρέπει να αφορούν ένα συγκεκριμένο χρήστη ή να είναι τοπικά σε έναν υπολογιστή.

Στοιχείο ελέγχου Περιγραφή

Αρχεία προέλευσης δεδομένων αρχείων

Εμφανίζει όλα τα DSN αρχείων και τους υποκαταλόγους του καταλόγου που καθορίζεται στο πλαίσιο Διερεύνηση σε. Κάνοντας διπλό κλικ σε ένα DSN αρχείου εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου εγκατάστασης αρχείων προέλευσης για το συγκεκριμένο πρόγραμμα οδήγησης.

Προσθήκη

Κάντε κλικ για να προσθέσετε ένα νέο αρχείο προέλευσης δεδομένων αρχείων. Στο παράθυρο διαλόγου Δημιουργία νέου αρχείου προέλευσης δεδομένων που εμφανίζεται, επιλέξτε το πρόγραμμα οδήγησης για το οποίο προσθέτετε ένα αρχείο προέλευσης δεδομένων αρχείων και κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο για να καθορίσετε το όνομα ή τη θέση του νέου αρχείου προέλευσης δεδομένων αρχείων. Κάντε κλικ ξανά στο κουμπί Επόμενο για να προβάλετε μια σύνοψη των νέων πληροφοριών των αρχείων προέλευσης δεδομένων. Κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος για να εμφανίσετε το παράθυρο διαλόγου εγκατάστασης του συγκεκριμένου προγράμματος οδήγησης.

Κατάργηση

Καταργεί ένα επιλεγμένο αρχείο προέλευσης δεδομένων αρχείων. Πριν κάνετε κλικ στο κουμπί Κατάργηση, πρέπει να επιλέξετε το αρχείο προέλευσης δεδομένων αρχείων που θέλετε να καταργήσετε.

Ρύθμιση παραμέτρων

Κάντε κλικ για να αλλάξετε τις παραμέτρους ενός επιλεγμένου αρχείου προέλευσης δεδομένων αρχείων. Πρέπει να επιλέξετε το όνομα ενός αρχείου προέλευσης δεδομένων αρχείων από τη λίστα πριν κάνετε κλικ στο κουμπί Ρύθμιση παραμέτρων. Εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου εγκατάστασης αρχείου προέλευσης δεδομένων του συγκεκριμένου προγράμματος οδήγησης.

Ορισμός καταλόγου

Ορίζει τον κατάλογο που επισημαίνεται στο πλαίσιο Διερεύνηση σε ως προεπιλεγμένο κατάλογο, όταν εκτελείται η Διαχείριση ODBC.

Διερεύνηση σε

Εμφανίζει τον κατάλογο για τον οποίο εμφανίζονται οι υποκατάλογοι και τα DSN αρχείων στο παρακάτω παράθυρο. Κάνοντας κλικ στο κάτω βέλος κατά μήκος αυτό του πλαισίου κειμένου εμφανίζεται ολόκληρη η δομή καταλόγων. Ο προεπιλεγμένος κατάλογος που εμφανίζεται αρχικά όταν η Διαχείριση ODBC εκτελείται για πρώτη φορά, περιέχεται στις πληροφορίες συστήματος, αλλά μπορείτε να τον αλλάξετε χρησιμοποιώντας το κουμπί Ορισμός καταλόγου.

Εικονίδιο Επάνω ένα επίπεδο

Αντικαθιστά τον κατάλογο που εμφανίζεται στο πλαίσιο Διερεύνηση σε με τον κατάλογο που βρίσκεται ένα επίπεδο επάνω.

ΟΚ

Κλείνει το παράθυρο διαλόγου Διαχείριση αρχείων προέλευσης δεδομένων ODBC. Δεν χρειάζεται να πατήσετε το κουμπί OK για να γίνουν οι αποδεκτές οι αλλαγές στη λίστα Προελεύσεις δεδομένων αρχείου. Οι αλλαγές στη λίστα γίνονται αποδεκτές όταν κάνετε κλικ στο κουμπί OK στο παράθυρο διαλόγου εγκατάστασης αρχείου προέλευσης δεδομένων.

Άκυρο

Κλείνει το παράθυρο διαλόγου Διαχείριση αρχείων προέλευσης δεδομένων ODBC αλλά δεν αναιρεί τις αλλαγές που έγιναν μέσω των στοιχείων ελέγχου του παραθύρου διαλόγου.

Βοήθεια

Εμφανίζει αυτήν την οθόνη Βοήθειας.