Σας επιτρέπει να αλλάζετε το χρόνο αναμονής για επανάληψη σύνδεσης καθώς και το χρονικό όριο σύνδεσης για ένα επιλεγμένο πρόγραμμα οδήγησης, όταν χρησιμοποιείτε συγκέντρωση συνδέσεων. Επίσης, σας επιτρέπει να ενεργοποιείτε και να απενεργοποιείτε την εποπτεία επιδόσεων, που καταγράφει μια σειρά από στατιστικά στοιχεία σύνδεσης. Η συγκέντρωση συνδέσεων επιτρέπει στην εφαρμογή σας να χρησιμοποιεί μια σύνδεση από μια συγκέντρωση συνδέσεων που δεν χρειάζεται να δημιουργούνται ξανά για κάθε χρήση. Μετά τη δημιουργία μιας σύνδεσης και την τοποθέτησή της σε μια συγκέντρωση, η εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιήσει ξανά τη συγκεκριμένη σύνδεση χωρίς να εκτελέσει ολόκληρη τη διαδικασία σύνδεσης. Με αυτό τον τρόπο βελτιώνονται οι επιδόσεις.

Στοιχείο ελέγχου Περιγραφή

Προγράμματα οδήγησης ODBC

Αναφέρει το όνομα κάθε εγκατεστημένου προγράμματος οδήγησης ODBC με την επιλογή χρονικού ορίου συγκέντρωσης συνδέσεων. Για να ορίσετε την επιλογή χρονικού ορίου, κάντε διπλό κλικ στο όνομα του προγράμματος οδήγησης ODBC.

Λήξη χρονικού ορίου συγκέντρωσης συνδέσεων

Ορίζει το χρονικό όριο συγκέντρωσης συνδέσεων, σε δευτερόλεπτα, για το επιλεγμένο πρόγραμμα οδήγησης. Για να ορίσετε τα χαρακτηριστικά συγκέντρωσης συνδέσεων, κάντε διπλό κλικ στο όνομα του προγράμματος οδήγησης. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Ρύθμιση χαρακτηριστικών συγκέντρωσης συνδέσεων. Μπορείτε να ορίσετε ένα χρονικό όριο κατά το οποίο θα παραμένουν στη συγκέντρωση οι συνδέσεις που δεν χρησιμοποιούνται και επίσης μπορείτε να ενεργοποιήσετε μια συγκέντρωση συνδέσεων για το επιλεγμένο πρόγραμμα οδήγησης.

Ενεργοποίηση

Ενεργοποιεί τους μετρητές εποπτείας επιδόσεων για τη συγκέντρωση συνδέσεων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εποπτεία των επιδόσεων, ανατρέξτε στην Αναφορά προγραμματιστών ODBC.

Απενεργοποίηση

Απενεργοποιεί τους μετρητές εποπτείας επιδόσεων για τη συγκέντρωση συνδέσεων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εποπτεία επιδόσεων, ανατρέξτε στην Αναφορά προγραμματιστών ODBC.

Χρόνος αναμονής επανάληψης

Καθορίζει σε δευτερόλεπτα και σε λιγότερο από έξι αριθμούς, τον χρόνο αναμονής της Διαχείρισης προγραμμάτων οδήγησης ODBC πριν επαναληφθεί η σύνδεση σε ένα διακομιστή βάσης δεδομένων.

ΟΚ

Κάνοντας κλικ σε αυτό το κουμπί, αποδέχεστε τις αλλαγές στις ρυθμίσεις συγκέντρωσης συνδέσεων και κλείνει το παράθυρο διαλόγου Διαχείριση αρχείων προέλευσης δεδομένων ODBC.

Άκυρο

Κλείνει το παράθυρο διαλόγου Διαχείριση αρχείων προέλευσης δεδομένων ODBC χωρίς να γίνουν αποδεκτές οι αλλαγές στις ρυθμίσεις.

Εφαρμογή

Κάνοντας κλικ σε αυτό το κουμπί, αποδέχεστε τις αλλαγές στις ρυθμίσεις συγκέντρωσης συνδέσεων και το παράθυρο διαλόγου Διαχείριση αρχείων προέλευσης δεδομένων ODBC παραμένει ανοιχτό.

Βοήθεια

Εμφανίζει αυτήν την οθόνη Βοήθειας.