Χρησιμοποιήστε το παράθυρο διαλόγου Επιλογή βιβλίου εργασίας για να εντοπίσετε και να επιλέξετε ένα αρχείο βιβλίο εργασίας του Microsoft Excel. Το στοιχείο Όνομα βάσης δεδομένων εμφανίζει το επιλεγμένο αρχείο. Για να μην επιτρέπονται οι ενημερώσεις σε αυτό το αρχείο, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Μόνο για ανάγνωση. Αναζητήσετε το αρχείο βιβλίου εργασίας που θέλετε χρησιμοποιώντας τα στοιχεία ελέγχου Κατάλογοι, Αρχεία λιστών για τύπους και Μονάδες δίσκων ή κάντε κλικ στην επιλογή Δίκτυο για να αναζητήσετε ένα βιβλίο εργασίας στο δίκτυο.

Πίνακας περιεχομένων