Όταν χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα οδήγησης της Microsoft Access, κάντε κλικ στην επιλογή Βάση δεδομένων και, στη συνέχεια, επιλέξτε Βάση δεδομένων συστήματος στο παράθυρο διαλόγου Εγκατάσταση του ODBC για τη Microsoft Access για να επιλέξετε τη βάση δεδομένων συστήματος μέσω του παραθύρου διαλόγου Επιλογή βάσης δεδομένων συστήματος. Ανάλογα με τις απαιτήσεις ασφαλείας του συστήματός σας, το πρόγραμμα οδήγησης ενδέχεται να σας ζητήσει το όνομα και τον κωδικό πρόσβασης της βάσης δεδομένων συστήματος. Το προεπιλεγμένο όνομα είναι Admin και ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης της Microsoft Access για το χρήστη Admin είναι μια κενή συμβολοσειρά.

Το παράθυρο διαλόγου Επιλογή βάσης δεδομένων συστήματος περιέχει μεταξύ άλλων τα εξής στοιχεία ελέγχου:

Όνομα βάσης δεδομένων

Το όνομα του υπάρχοντος αρχείου βάσης δεδομένων, με επέκταση .mdb.

Μόνο για ανάγνωση

Ορίζει τη βάση δεδομένων μόνο για ανάγνωση ώστε να μην επιτρέπονται οι ενημερώσεις.

Για αποκλειστική χρήση

Όταν αυτό το στοιχείο είναι επιλεγμένο, η βάση δεδομένων ανοίγει σε λειτουργία αποκλειστικής χρήσης, η οποία περιορίζει την πρόσβαση σε έναν χρήστη κάθε φορά και βελτιώνει τις επιδόσεις. Όταν καταργείται η επιλογή από αυτό το πεδίο, η βάση δεδομένων ανοίγει σε λειτουργία κοινής χρήσης και είναι δυνατή η πρόσβαση σε αυτήν από πολλούς χρήστες ταυτόχρονα.

Πίνακας περιεχομένων