Το ODBC Desktop Database Drivers έκδοση 4.0 περιλαμβάνει τα εξής αρχεία ISAM για Paradox:

32-bit ISAM Εκδόσεις Paradox

Mspdox40.dllOdpdx32.dll

Paradox 3.x Paradox 4.xParadox 5.x

Πίνακας περιεχομένων