Τα αρχεία προέλευσης δεδομένων 32-bit με το ODBC Desktop Database Drivers έκδοση 2.0 μετατρέπονται αυτόματα σε αρχεία προέλευσης δεδομένων 32-bit για προγράμματα οδήγησης 4.0. Δεν παρέχεται μετατροπή για αρχεία προέλευσης δεδομένων 16-bit. Για να αλλάξετε ένα αρχείο προέλευσης δεδομένων 16-bit σε 32-bit, δημιουργήστε ένα νέο αρχείο προέλευσης δεδομένων 32-bit και, στη συνέχεια, (προαιρετικά) διαγράψτε το παλιό αρχείο προέλευσης δεδομένων 16-bit. Ένα αρχείο προέλευσης δεδομένων 32-bit και ένα αρχείο προέλευσης δεδομένων 16-bit δεν μπορούν να έχουν το ίδιο όνομα.

Πίνακας περιεχομένων