Η συμπύκνωση μιας βάσης δεδομένων αποθηκεύει τα υπάρχοντα δεδομένα αλλά εξαλείφει το χώρο στη βάση δεδομένων που δεν χρησιμοποιείται. Το παράθυρο διαλόγου Βάση δεδομένων προς συμπύκνωση αφορά τη συγκεκριμένη βάση δεδομένων προς συμπύκνωση και σάς επιτρέπει να καθορίσετε την πρόσβαση Ανάγνωση/Εγγραφή κοινής χρήσης (προεπιλογή), Μόνο για ανάγνωση (δεν επιτρέπει ενημερώσεις) ή Για αποκλειστική χρήση στη βάση δεδομένων κατά τη διαδικασία συμπύκνωσης.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παράθυρο διαλόγου Εγκατάσταση του ODBC για τη Microsoft Access για να χρησιμοποιήσετε το παράθυρο για να εκτελέσετε συμπύκνωση δεδομένων. Κάντε κλικ στην επιλογή Συμπύκνωση και, στη συνέχεια, στο παράθυρο διαλόγου Βάση δεδομένων προς συμπύκνωση, επιλέξτε το αρχείο και τη διαδρομή. Κάντε κλικ στο κουμπί OK. Στο παράθυρο διαλόγου Συμπύκνωση στη βάση δεδομένων, επιλέξτε το αρχείο και τη διαδρομή, την έκδοση του συμπυκνωμένου αρχείου που προκύπτει και τη γλώσσα συστήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK. Το αρχείο μέσα στο οποίο θα γίνει η συμπύκνωση μπορεί να έχει το ίδιο όνομα με το αρχείο που συμπυκνώνεται. Ωστόσο, εάν το όνομα του αρχείου μέσα στο οποίο θα γίνει η συμπύκνωση είναι ίδιο με το όνομα ενός άλλου υπάρχοντος αρχείου, επιστρέφεται σφάλμα. Η συμπύκνωση αρχείων προστατευμένων με κωδικό πρόσβασης ενδεχομένως να έχει απρόβλεπτα αποτελέσματα.

Δείτε επίσης

Πίνακας περιεχομένων