Επειδή πολλά προϊόντα της Microsoft χρησιμοποιούν ODBC ως κύριο στοιχείο και επίσης αναδιανέμουν προγράμματα οδήγησης ODBC, η υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών και υποστήριξης της Microsoft θεωρεί ότι το ODBC αποτελεί μέρος κάθε προϊόντος που περιλαμβάνει ODBC ως στοιχείο. Η υποστήριξη για ODBC παρέχεται σύμφωνα με τη συμφωνία υποστήριξης αυτού του προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες , ανατρέξτε στις πληροφορίες κάθε προϊόντος.

Πίνακας περιεχομένων