Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει τα αρχεία που απαιτούνται από κάθε στοιχείο του ODBC Desktop Database Drivers 4.0. Αυτά τα αρχεία εγκαθίστανται στον κατάλογο \Windows\System ή στον κατάλογο \Windows\System32. Εάν προηγουμένως είχατε εγκαταστήσει τα αρχεία ODBC σε διαφορετικό κατάλογο, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τα πιο πρόσφατα αρχεία στον κατάλογο \Windows\System (ή System32).

Ορισμένα αρχεία απαιτούνται από περισσότερα από ένα στοιχεία. Αυτά τα αρχεία πρέπει να διανεμηθούν εκ νέου, εάν σκοπεύετε να αναδιανείμετε το ODBC Desktop Database Drivers με τις εμπορικές εφαρμογές σας.

Τα παρακάτω αρχεία είναι κοινά σε κάθε στοιχείο του ODBC Desktop Database Drivers:

 • Ds16gt.dll
 • Ds32gt.dll
 • Expsrv.dll
 • Msjint40.dll
 • Msjet40.dll
 • Msjter40.dll
 • Msjtes40.dll
 • Msvcrt40.dll
 • Odbc16gt.dll
 • Odbc32.dll
 • Odbc32gt.dll
 • Odbccp32.cpl
 • Odbccp32.dll
 • Odbccr32.dll
 • Odbcinst.chm
 • Odbcint.dll
 • Odbcjet.chm
 • Odbcji32.dll
 • Odbcjt32.dll
 • Odbctl32.dll
 • Odbctrac.dll
 • Vbajet32.dll

Πίνακας περιεχομένων