Οι Υπηρεσίες εκτύπωσης και εγγράφων είναι ένας ρόλος διακομιστή στον Windows Server 2008 R2 που επιτρέπει την κοινή χρήση εκτυπωτών και σαρωτών σε ένα δίκτυο, τη ρύθμιση διακομιστών εκτυπώσεων και διακομιστών σάρωσης και την εκτέλεση εργασιών διαχείρισης εκτυπωτών και σαρωτών δικτύου από κεντρική θέση. Μπορείτε να εκτελέσετε αυτές τις εργασίες χρησιμοποιώντας τα συμπληρωματικά προγράμματα 'Διαχείριση εκτυπώσεων' και 'Διαχείριση σάρωσης' στην Κονσόλα διαχείρισης της Microsoft (MMC). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα συμπληρωματικά προγράμματα για την παρακολούθηση των εκτυπωτών και σαρωτών δικτύου και για τη διαχείριση των διακομιστών εκτυπώσεων και των διακομιστών σάρωσης των Windows στον οργανισμό.

Διαχείριση πόρων εκτύπωσης και σάρωσης

Διατίθενται τρία κύρια εργαλεία που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για τη διαχείριση των διακομιστών εκτυπώσεων και των διακομιστών σάρωσης των Windows:

  • Διαχείριση διακομιστών

  • Διαχείριση εκτυπώσεων

  • Διαχείριση σάρωσης

Στο Windows Server 2008 R2, χρησιμοποιείτε τη Διαχείριση διακομιστών για την εγκατάσταση του ρόλου διακομιστή και των υπηρεσιών ρόλου για τις Υπηρεσίες εκτύπωσης και εγγράφων. Επιπλέον, αυτές οι υπηρεσίες ρόλου εκτελούν εγκατάσταση των συμπληρωματικών προγραμμάτων 'Διαχείριση εκτυπώσεων' και 'Διαχείριση σάρωσης'.

Τα συμπληρωματικά προγράμματα 'Διαχείριση εκτυπώσεων' και 'Διαχείριση σάρωσης' είναι διαθέσιμα και σε υπολογιστές που εκτελούν Windows 7.

Με τη Διαχείριση εκτυπώσεων μπορείτε να παρακολουθείτε ουρές εκτυπώσεων και να λαμβάνετε ειδοποιήσεις, όταν οι ουρές εκτυπώσεων σταματούν να επεξεργάζονται εργασίες εκτυπώσεων. Επίσης, σάς επιτρέπει να πραγματοποιείτε μετεγκατάσταση διακομιστών εκτύπωσης και να αναπτύσσετε συνδέσεις εκτυπωτών χρησιμοποιώντας την Πολιτική ομάδας.

Με τη Διαχείριση σάρωσης μπορείτε να παρακολουθείτε σαρωτές δικτύου και διακομιστές σάρωσης, να επεξεργάζεστε σαρωμένα έγγραφα και έπειτα να δρομολογείτε τα σαρωμένα έγγραφα σε φακέλους δικτύου, τοποθεσίες Web των Windows SharePoint και σε παραλήπτες μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Υπηρεσίες εκτύπωσης και εγγράφων - Υπηρεσίες ρόλων

Ο ρόλος 'Υπηρεσίες εκτύπωσης και εγγράφων' στο Windows Server 2008 R2 περιλαμβάνει τέσσερις σχετικές υπηρεσίες ρόλων για τη διαχείριση πόρων εκτύπωσης και σάρωσης. Οι πρώτες τρεις υπηρεσίες ρόλων παρέχουν τη λειτουργικότητα για ένα διακομιστή εκτυπώσεων, ενώ ο Διακομιστής κατανεμημένης σάρωσης παρέχει τη λειτουργικότητα για ένα διακομιστή σάρωσης. Μπορείτε να προσθέσετε αυτές τις υπηρεσίες ρόλων κατά την εγκατάσταση του ρόλου 'Υπηρεσίες εκτύπωσης και εγγράφων' χρησιμοποιώντας τον Οδηγό προσθήκης ρόλων για τη Διαχείριση διακομιστών. Εναλλακτικά, μπορείτε να τις εγκαταστήσετε αργότερα χρησιμοποιώντας τον Οδηγό προσθήκης υπηρεσιών ρόλων για τη Διαχείριση διακομιστών.

Σημείωση

Επειδή τα Windows 7 είναι ένα λειτουργικό σύστημα υπολογιστή-πελάτη, δεν περιλαμβάνει υπηρεσίες ρόλων. Αντίθετα, περιλαμβάνει τα συμπληρωματικά προγράμματα 'Διαχείριση εκτυπώσεων' και 'Διαχείριση σάρωσης' στην κονσόλα MMC. Τα Windows 7 περιλαμβάνουν επίσης την υπηρεσία ρόλου για την Υπηρεσία εκτυπώσεων 'Δαίμονας εκτυπωτή γραμμής (LPD)' ως προαιρετική δυνατότητα των Windows. Τα Windows 7 δεν περιλαμβάνουν τις υπηρεσίες ρόλων 'Εκτύπωση Internet' ή 'Διακομιστής κατανεμημένης σάρωσης'.

Υπηρεσία ρόλου 'Διακομιστής εκτυπώσεων'

Ο Διακομιστής εκτυπώσεων είναι μια υπηρεσία του ρόλου 'Υπηρεσίες εκτύπωσης και εγγράφων' και εγκαθιστά το συμπληρωματικό πρόγραμμα 'Διαχείριση εκτυπώσεων'. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη Διαχείριση εκτυπώσεων για να διαχειριστείτε πολλούς εκτυπωτές δικτύου ή διακομιστές εκτυπώσεων και για να εκτελέσετε μετεγκατάσταση εκτυπωτών σε και από άλλους διακομιστές εκτυπώσεων των Windows.

Υπηρεσία ρόλου 'Υπηρεσία LPD'

Η υπηρεσία ρόλου 'Υπηρεσία LPD' που εκτελεί εγκατάσταση και εκκίνηση της υπηρεσίας 'Διακομιστής εκτυπώσεων TCP/IP (LPDSVC)' επιτρέπει σε υπολογιστές βασισμένους σε UNIX ή άλλους υπολογιστές που χρησιμοποιούν την υπηρεσία 'Απομακρυσμένος εκτυπωτής γραμμής (LPR)' να εκτυπώνουν σε κοινόχρηστους εκτυπωτές σε αυτόν το διακομιστή.

Υπηρεσία ρόλου 'Εκτύπωση Internet'

Η υπηρεσία ρόλου 'Εκτύπωση Internet' στον Windows Server 2008 R2 δημιουργεί μια τοποθεσία Web η οποία φιλοξενείται από τις υπηρεσίες Internet Information Services (IIS). Αυτή η τοποθεσία Web επιτρέπει στους χρήστες να διαχειρίζονται εργασίες εκτύπωσης στο διακομιστή και να χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα περιήγησης Web για τη σύνδεση και εκτύπωση σε κοινόχρηστους εκτυπωτές στο διακομιστή χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο Internet Printing Protocol (IPP). (Οι χρήστες πρέπει να έχουν εγκατεστημένο το πρόγραμμα-πελάτη εκτυπώσεων Internet.)

Υπηρεσία ρόλου 'Διακομιστής κατανεμημένης σάρωσης'

Ο Διακομιστής κατανεμημένης σάρωσης είναι μια υπηρεσία ρόλου που εκτελεί εγκατάσταση του συμπληρωματικού προγράμματος 'Διαχείριση σάρωσης'. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη Διαχείριση σάρωσης για να παρακολουθείτε πολλούς σαρωτές δικτύου, να ρυθμίζετε τις παραμέτρους διακομιστών σάρωσης, να επεξεργάζεστε σαρωμένα έγγραφα και έπειτα να δρομολογείτε τα σαρωμένα έγγραφα σε ολόκληρο το δίκτυό σας.

Πρόσθετες αναφορές

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ρόλο 'Υπηρεσίες εκτύπωσης και εγγράφων', ανατρέξτε στο θέμα https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=127821.


Πίνακας περιεχομένων