Οι εφαρμογές που δεν ανταποκρίνονται ενδέχεται να αναμένουν έως ότου ολοκληρωθούν άλλες διεργασίες ή καταστούν διαθέσιμοι οι πόροι του συστήματος, προκειμένου να μπορέσουν να συνεχίσουν. Η Εποπτεία πόρων των Windows επιτρέπει την προβολή της αλυσίδας αναμονής μιας διεργασίας και τον τερματισμό των διεργασιών που εμποδίζουν τη σωστή λειτουργία ενός προγράμματος.

Μια διεργασία που δεν ανταποκρίνεται θα εμφανίζεται ως κόκκινη καταχώρηση στον πίνακα CPU της καρτέλας Επισκόπηση και στον πίνακα Διεργασίες της καρτέλας CPU.

Προσοχή

Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την Εποπτεία πόρων για τον τερματισμό μιας διεργασίας μόνο εάν δεν μπορείτε να κλείσετε το πρόγραμμα κανονικά. Εάν ένα ανοικτό πρόγραμμα σχετίζεται με τη διεργασία, θα κλείσει αμέσως και θα χάσετε τυχόν δεδομένα που δεν έχετε αποθηκεύσει. Ο τερματισμός μιας διαδικασίας του συστήματος ενδέχεται να έχει ως συνέπεια την αστάθεια του συστήματος και την απώλεια δεδομένων.

Για να αναλύσετε μια διεργασία χρησιμοποιώντας την Εποπτεία πόρων
  1. Για να κάνετε εκκίνηση της Εποπτείας πόρων, κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη, επιλέξτε το πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης, πληκτρολογήστε resmon.exe και έπειτα πατήστε ENTER.

  2. Στον κύριο πίνακα οποιασδήποτε καρτέλας της Εποπτείας πόρων, στη στήλη Εικόνα, κάντε δεξιό κλικ στο όνομα του εκτελέσιμου αρχείου της διεργασίας που θέλετε να αναλύσετε και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Ανάλυση αλυσίδας αναμονής.

  3. Εάν η διεργασία εκτελείται κανονικά και δεν αναμένει άλλες διεργασίες, δεν εμφανίζονται πληροφορίες αλυσίδας αναμονής.

    Εάν η διεργασία αναμένει κάποια άλλη διεργασία, εμφανίζεται ένα δέντρο οργανωμένο κατά εξάρτηση από άλλες διεργασίες.

    Σημείωση

    Πολλές διεργασίες συστήματος εξαρτώνται από άλλες διεργασίες και υπηρεσίες για την κανονική λειτουργία. Η Εποπτεία πόρων θα εμφανίζει πληροφορίες αλυσίδας αναμονής για οποιαδήποτε διεργασία. Εάν μια καταχώρηση διεργασίας στον πίνακα δεν είναι κόκκινη, εάν η κατάσταση διεργασίας είναι Εκτελείται και εάν το πρόγραμμα λειτουργεί κανονικά, δεν απαιτείται καμία ενέργεια από το χρήστη.

  4. Εάν εμφανίζεται ένα δέντρο αλυσίδας αναμονής, μπορείτε να τερματίσετε μία ή περισσότερες διεργασίες του δέντρου επιλέγοντας τα πλαίσια ελέγχου δίπλα στα ονόματα διεργασιών και κάνοντας κλικ στην επιλογή Τέλος διεργασίας.

Πρόσθετες αναφορές