Η Εποπτεία πόρων των Windows είναι ένα εργαλείο συστήματος που επιτρέπει την προβολή πληροφοριών σχετικά με τη χρήση των πόρων υλικού (CPU, μνήμη, μονάδα δίσκου και δίκτυο) και λογισμικού (δείκτες χειρισμού αρχείων και λειτουργικές μονάδες) σε πραγματικό χρόνο. Μπορείτε να φιλτράρετε τα αποτελέσματα σύμφωνα με τις συγκεκριμένες διεργασίες ή υπηρεσίες που θέλετε να παρακολουθήσετε. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Εποπτεία πόρων για την εκκίνηση, τη διακοπή, την αναστολή και τη συνέχιση διεργασιών και υπηρεσιών, καθώς και για την αντιμετώπιση προβλημάτων, όταν μια εφαρμογή δεν ανταποκρίνεται με τον προβλεπόμενο τρόπο.

Για να κάνετε εκκίνηση της Εποπτείας πόρων
  • Κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη, επιλέξτε το πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης, πληκτρολογήστε resmon.exe και έπειτα πατήστε ENTER.

Πρόσθετες αναφορές

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=70270.