Ο έλεγχος των οργάνων διαχείρισης των Windows (WMI) είναι ένα εργαλείο που σάς επιτρέπει να ρυθμίσετε τις παραμέτρους WMI σε έναν απομακρυσμένο ή τοπικό υπολογιστή. Χρησιμοποιώντας τον έλεγχο WMI, μπορείτε να εκτελέσετε τις εξής εργασίες:

Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας του αποθετηρίου

Μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του ελέγχου WMI για να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας του αποθετηρίου WMI σε τακτική βάση ή μπορείτε να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας του αποθετηρίου ανά πάσα στιγμή με μη αυτόματο τρόπο. Το αποθετήριο είναι η βάση δεδομένων αντικειμένων στα οποία μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση μέσω του WMI. Μπορείτε επίσης να επαναφέρετε μια προηγούμενη έκδοση του αποθετηρίου.

Ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας ή επαναφορά αποθετηρίου δεδομένων WMI

Αλλαγή του προεπιλεγμένου χώρου ονομάτων για εκτέλεση δέσμης ενεργειών

Μπορείτε να αλλάξετε τον προεπιλεγμένο χώρο ονομάτων προορισμού στις δέσμες ενεργειών WMI.

Ανατρέξτε στο θέμα Αλλαγή ρυθμίσεων για δέσμες ενεργειών WMI

Εξουσιοδότηση χρηστών ή ομάδων και ορισμός επιπέδων δικαιωμάτων

Μπορείτε να εξουσιοδοτήσετε έναν χρήστη ή μια ομάδα για πρόσβαση του WMI. Για κάθε χρήστη ή ομάδα που χρησιμοποιείτε, μπορείτε να ορίσετε το επίπεδο δικαιωμάτων για συγκεκριμένους χώρους ονομάτων.

Ανατρέξτε στα εξής θέματα:

Επιπλέον ζητήματα

  • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το WMI, ανατρέξτε στο θέμα Επισκόπηση του WMI

  • Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του περιβάλλοντος εργασίας της γραμμής εντολών WMI, προβάλετε τη χρήση της γραμμής εντολών του ελέγχου Οργάνων διαχείρισης των Windows (Wmic.exe) εκτελώντας το wmic.exe -? σε μια γραμμή εντολών.